W sobotę 3 czerwca 2023 r., już po raz drugi w tym roku, uczelnia otworzy swoje drzwi dla kandydatów na studia, a także dla wszystkich miłośników wojskowości. W programie prezentacja oferty kształcenia oraz bazy naukowo-dydaktycznej, możliwości rozwoju naukowego oraz pasji i zainteresowań. Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście wystawi stoisko informacyjne, gdzie kandydaci otrzymają niezbędne informacje na temat rejestracji na studia wojskowe.

Harmonogram

9.30 – Plac Apelowy

rozpoczęcie Dnia Otwartego. Wejście na teren uczelni od strony ulic Kaliskiego i Radiowej.

9.30–10.45 – Plac Apelowy

stoisko Wydziału Elektroniki, gdzie będzie można między zapoznać się z zasadą działania radaru do penetracji gruntu, ideą funkcjonowania radiostacji wojskowych, czy zintegrowanym systemem paneli fotowoltaicznych
stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście (przez cały czas trwania Dnia Otwartego) – informacje dla kandydatów na studia wojskowe
poczęstunek grochówą wojskową

10.45–13.30 – wydziały akademickie.

Przejście z Placu Apelowego w grupach, utworzonych odpowiednio do kierunku studiów, którym interesuje się kandydat

14.00 – zakończenie Dnia Otwartego

Wydział Elektroniki zapozna swoich zainteresowanych z bazą laboratoryjną. W ramach zwiedzania będzie można zobaczyć m. in:

  • Pokaz Pracowni Podstaw Radioelektroniki
  • Pokaz emulatora urządzeń radioelektronicznych
  • Pokaz Laboratorium Węzłów Teleinformatycznych
  • Pokaz Laboratorium Techniki Cyfrowej
  • Pokaz Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Laboratorium Wysokich Napięć
  • Pokaz Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa

ZAPRASZAMY!