» » Informacja dla studentów I roku

Informacja dla studentów I roku

Osoby zakwalifikowane na I-szy rok studiów I stopnia w Wydziale Elektroniki WAT, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, tzn. nie odebrały legitymacji studenckiej, nie podpisały „ŚLUBOWANIA” mogą zgłosić się w dniach:

Studia niestacjonarne: 

 • 28 września (sobota), zbiórka o godz. 10.30
  tel. kontaktowy  261 839 967, 261 837 217
 • 4 października (piątek) zbiórka o godz. 16.30
  tel. kontaktowy  261 839 967
 • 5 października (sobota), zbiórka o godz. 9.00
  tel. kontaktowy  261 837 103.

Studia stacjonarne:

 • 2 października (środa), zbiórka o godz. 08.30,
  tel. kontaktowy  261 837 224,
 • 3 października (czwartek), zbiórka o godz. 08.30
  tel. kontaktowy  261 837 224,
 • 4 października (piątek), zbiórka o godz. 08.30,
  tel. kontaktowy  261 837 224.

Miejsce zbiórki: obok Biura Przepustek (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego 2).

W ww. terminach pracownik dziekanatu Wydziału Elektroniki wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni celem dokonania rejestracji.

Po ww. terminach zainteresowani odbiorem legitymacji proszeni są o kontakt telefoniczny – tel. 261 837 224 lub 261 839 142.

Ważne!
Osoby, które nie odbiorą legitymacji – przepustki (ELS) nie będą mogły wchodzić na teren zamknięty na zajęcia oraz korzystać z biblioteki.