» » Wizyta Wójta gminy Stare Babice

Wizyta Wójta gminy Stare Babice

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 25.07.2019 r. Dziekan Wydziału Elektroniki gościł delegację gminy Stare Babice z Wójtem na czele. Wizyta miała na celu omówienie możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy muzeum Transatlantyckiej Centrali Radionadawczej, która usytuowana była na terenie sąsiadującego z WAT i przyległego do gminy Stare Babice „fortu Radiowo” (fortu II A Twierdzy Warszawa). Wydział Elektroniki postanowił dołączyć się do działań władz gminnych wspierających wszelkie starania zmierzające do upamiętnienia tej budowli, a w szczególności działalność istniejącego już Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Muzeum byłoby placówką kulturalno-oświatową przybliżającą kolejnym pokoleniom chlubne dzieje polskiej radiokomunikacji.

Transatlantycka Centrala Radionadawcza oddana została do użytku w 1923 r. i należała do największych obiektów tego typu na świecie, a biorąc pod uwagę moc nadajników  2 × 200 kW nie miała wręcz konkurencji. Antenę dipolową podtrzymywało dziesięć masztów o wysokości 126,5 m. Była to zatem budowla o imponujących rozmiarach wybudowana w celu utrzymywania łączności radiowej z Ameryką.
W czasie II Wojny Światowej radiostację wykorzystywali okupanci niemieccy do łączności z atlantycką flotą podwodną Kriegsmarine. 16 stycznia 1945 r., tuż przed wycofaniem się Niemców z Warszawy i okolic okupanci wysadzili całość jej instalacji. Do dziś na przylegającym do WAT terenie uroczyska Bemowo można znaleźć ruiny masztów antenowych i betonowe budki wartownicze z napisem „Czuwaj”. Ich lokalizację ułatwia aplikacja:

Aplikacja mobilna „Przewodnik Radiostacja Babice”

Więcej informacji można też znaleźć na stronach: