» » Odbiór dyplomów ukończenia studiów

Odbiór dyplomów ukończenia studiów

Absolwenci studiów, edycji egzaminów „czerwiec 2019”, mogą odbierać dyplomy ukończenia studiów od dnia 11.07.2019 r., w p. 13/45, w godzinach jego otwarcia.

Absolwenci, którzy zdali egzamin w lipcu br. mogą zgłaszać się po odbiór dyplomów od dnia 25.07.2019 r.

Przy odbiorze należy zwrócić rozliczoną kartę obiegową oraz legitymację studencką (nie dotyczy absolwentów pierwszego stopnia studiów) oraz mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec Wydziału.

Dyplomy należy odebrać osobiście!