Strona główna » Aktualności » Wizyta u marynarzy

Wizyta u marynarzy

W dniach 10 – 14 czerwca 2019 roku podchorążowie czwartego roku Wydziału Elektroniki WAT (grupa WEL18EE1S4 – specjalność rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne) realizowali swoje zajęcia specjalistyczne w Garnizonie Gdynia. Opiekunami grupy byli ppłk dr. inż. Mariusz Bednarczyk oraz płk rez. mgr inż. Ryszard Berent.

Przez pierwsze dwa dni, w ramach przedmiotu „Taktyka walki radioelektronicznej”, na bazie treningu sztabowego 6. Ośrodka Radioelektronicznego, zapoznali się z procesem decyzyjnym realizowanym przez Dowódcę 6. ORel. Na podstawie dokumentów przygotowanych przez Sztab 6. ORel, w praktyczny sposób, uczestniczyli w poszczególnych odprawach, które stanowiły podstawę do podjęcia przez Dowódcę decyzji do dalszych działań, a w konsekwencji do powstania rozkazu bojowego Dowódcy 6. ORel.

Grupa podchorążych WEL wraz z opiekunami i przedstawicielem 6. ORel kmdr.por. Arturem Rogalskim

Kolejne dni pobytu w Gdyni zapowiadały się bardzo atrakcyjnie. Rozpoczęły się od zwiedzania Portu Wojennego i wizyty na niektórych okrętach. Tam podchorążowie zobaczyli w jakich warunkach pełnią swoją służbę marynarze. Ogromne zdziwienie i zaskoczenie wywołała wielkość (a w zasadzie małość) przestrzeni do wykorzystania na okrętach podwodnych klasy KOBBEN typu 207.

A teraz największa atrakcja! 12 czerwca o godzinie 10.00 cała grupa (wraz z opiekunami) została zaokrętowana na okręt rozpoznawczy ORP NAWIGATOR, który w samo południe opuścił Port Wojenny, wychodząc w rejs szkoleniowy, by wrócić we wczesnych godzinach rannych w piątek 14 czerwca.

Grupa podchorążych WEL wraz z opiekunami przy okręcie podwodnym klasy KOBBEN typu 207

Podczas rejsu, podchorążowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z metodami realizacji procesu rozpoznawczego w Siłach Morskich RP, począwszy od zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, aż po dystrybucję informacji wynikowych. Studenci uczestniczyli w pracy centrum rozpoznania radioelektronicznego pełniąc wachty na stanowiskach odbiorczych, zapoznali się ze sposobami analizy informacji i opracowywania danych pozyskiwanych przez gOR do ZPR SZ RP, obiegiem informacji oraz systemem meldunkowym w Siłach Morskich RP.

Grupa już zaokrętowanych podchorążych WEL

Podczas rejsu nie zabrakło również czasu na mniej oficjalne spotkania z załogą, podczas których była okazja do zapoznania się z regulaminem morskim, zwyczajami oraz ciekawostkami marynarskiej służby.

Grupa podchorążych WEL po wachcie

Służba na morzu to również marynarski romantyzm i piękne widoki, które nie wszystkim są dane do oglądania.

Zachód słońca przy polskiej platformie wiertniczej

Dzięki życzliwości Neptuna (nikt niczego nie musiał mu oddawać) pogoda dopisała więc był i czas na żarty.

Zupełnie jak na „Titanicu”

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki uprzejmości Dowódcy 6.ORel kmdr. Jacka Kasprzaka, Dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych kmdr. por. Jarosława Skwiercza oraz Dowódcy Okrętu kmdr. ppor. Radosława Wąsa, którym serdecznie dziękujemy.