» » Seminarium podsumowujące wyniki pracy „Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem”

Seminarium podsumowujące wyniki pracy „Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem”

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 30.04.br w Instytucie Telekomunikacji WEL odbyło się seminarium podsumowujące wyniki pracy Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem i ich znaczeniem dla rozwoju systemów wsparcia dowodzenia w SZ RP. Na seminarium goszczono Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego gen. bryg. Roberta  Drozda, na którego życzenie zorganizowano seminarium i pokaz, przedstawicieli Zarządu z płk Grzegorzem Szmitem, Dowództwa Generalnego RSZ z ppłk. Arkadiuszem Krukiem, Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami z Zastępcą Dyrektora Biura płk. Jackiem Żygólskim, Inspektoratu Uzbrojenia z ppłk. Piotrem Sobieskim, Inspektoratu I3TO z ppłk. Przemysławem Kukawskim.

Oprócz zaproszonych gości w seminarium uczestniczyli przedstawiciele firm, które tworzyły konsorcjum wykonawców projektu. Były to: Wojskowy Instytut Łączności, Transbit sp. z o.o, Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Ze strony Instytutu Telekomunikacji (lider projektu) byli obecni Dyrektor Instytutu Telekomunikacji płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski oraz prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski – kierownik projektu i dr hab. inż. Jerzy Łopatka – przewodniczący Komitetu Sterującego. Dziekana WEL reprezentował Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak.

Seminarium składało się z dwóch części. Pierwsza część w sali Rady WEL była poświęcona prezentacji założeń, celu projektu oraz uzyskanym wyników i rozwiązań, którą zaprezentował kierownik projektu prof. Piotr Gajewski. W dalszym wystąpieniu prof. Gajewski wskazał na szereg postulatów (prawnych, organizacyjnych, technicznych) koniecznych dla wdrożenia wyników pracy wspierających zarządzanie widmem w SZ RP. Po wystąpieniu kierownika projektu odbyła się dyskusja, w której zabierający głos przedstawiciele „wojska” podkreślali ważne znaczenie rezultatów badań i wskazywali ograniczenia z zastosowaniem zaproponowanych rozwiązań. Gen. Drozd stwierdził, że wyniki projektu wpisują się w plan modernizacji SZ w zakresie systemów wsparcia dowodzenia, wskazał na ważność projektu, przedstawił kierunki i działania, które zostaną podjęte w celu wdrożenia jego wyników w systemach SZ RP, a także zaapelował o podjęcie kolejnych kroków w zakresie rozwoju podsystemów radiowych i WRE.

Druga część seminarium odbyła się w salach laboratoryjnych Instytutu Telekomunikacji, w których uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi będącymi wynikiem projektu. W tej części konsorcjanci WIŁ, Transbit i ITK WEL WAT, zaprezentowali poszczególne rozwiązania demonstratorów technologii dynamicznego zarządzania widmem opracowanych w ramach projektu.