» » Decyzje o pomocy materialnej

Decyzje o pomocy materialnej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji dziekana dotyczących pomocy materialnej do pokoju 12.

Wypłata stypendium może nastąpić dopiero po odebraniu decyzji i jej uprawomocnieniu.

Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej odebrania lub z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji.