» » XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej”

XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej”

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 19-21 listopada 2018 r. w Ołtarzewie odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radio­elektro­nicznej” KNTWRE 2018. Organizatorami konferencji były tradycyjnie dwa instytuty Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: Instytut Radio­elektroniki i Instytut Telekomunikacji. Odbywające się w cyklu dwuletnim spotkania przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, czołowych producentów i użytkowników urządzeń oraz systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej mają bogatą historię sięgającą roku 1993.

Tegoroczną konferencję poprzedziła sesja niejawna o klauzuli „Zastrzeżone”, która stanowiła dodatkową, opcjonalną jej część. W 25-letniej historii konferencji, sesja niejawna odbyła się po raz pierwszy. Organizatorzy, uwzględniając wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie ze strony licznych podmiotów, zarówno ze strony wojska, przedsiębiorstw, jak i uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych, zdecydowali się w tym roku na jej organizację. Zrealizowano ją w auli im. Gen. Władysława Andersa Wydziału Logistyki WAT w poniedziałek 19 listopada br. w godzinach przedpołudniowych. Uczestnicy tej sesji reprezentowali łącznie 48 różnych instytucji (w tym 26 instytucji wojskowych, 16 przedsiębiorstw i 6 instytucji związanych z nauką). Potwierdziło to, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na organizację tego typu przedsięwzięcia. Całą sesję podzielono na trzy panele tematyczne o umownych nazwach: Panel Wojskowy, Panel Przemysłowy i Panel Naukowy.

Główne obrady konferencji KNTWRE wraz z uroczystym otwarciem i powitaniem Gości rozpoczęły się w tym samym dniu o godz. 15.30 w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego. Na tej części konferencji reprezentowanych było 51 instytucji, w tym 12 z MON, 22 z przemysłu i 17 z ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Goście, których było 175, uczestniczyli w 2 sesjach plenarnych, 10 tematycznych, jednej plakatowej oraz dwóch firmowych. Do prezentacji zostało zakwalifikowanych 79 referatów i dodatkowo 10 wystąpień firmowych. Konferencję wsparło dziesięciu partnerów przemysłowych.

Tematyka konferencji obejmowała wiele aspektów – od zagadnień planistycznych i organizacyjnych, przez rozważania ściśle naukowe, aż do zastosowań myśli technicznej w sprzęcie cywilnym i wojskowym. Referaty dotyczyły stanu aktualnego, potrzeb i wymagań w zakresie rozpoznania i walki radioelektronicznej, jej technik i metod, urządzeń i systemów, bezpieczeństwa informacyjnego, rozpoznania obrazowego i optoelektronicznego, zastosowania bezpilotowych statków powietrznych w rozpoznaniu i walce radioelektronicznej, koordynacji działań, a także obszarów, bez których nowoczesne rozpoznanie nie miałoby prawa bytu, czyli analizy sygnałów oraz przetwarzania danych.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2018 potwierdziła potrzebę jej kontynuacji ze względu na wyraźne zapotrzebowanie na dyskusję w obszarach nauki, wojska i przemysłu w tym obszarze. Niejednokrotnie już myśl naukowa odnajdywała swoje wcielenie w postaci eksploatowanych z powodzeniem w Siłach Zbrojnych RP urządzeń i systemów. O tym, że konferencja jest ważna dla Sił Zbrojnych RP świadczy fakt objęcia jej honorowym patronatem przez Szefa Sztabu Generalnego WP i liczny udział przedstawicieli wojska, że jest ważna dla nauki – obecność wielu ośrodków naukowych i patronat Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, że jest ważna dla przemysłu – liczny udział przedsiębiorstw. Podobnie jak dwa lata temu, sponsorem technicznym było stowarzyszenie International Society for Optics and Photonics.

Konferencję KNTWRE 2018, tak jak to miało miejsce w jej poprzednich edycjach, wsparli partnerzy przemysłowi. Partnerami głównymi tegorocznej konferencji były następujące firmy: AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j., SAAB Technologies Poland Sp. z o.o., oraz Unitronex Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy za dwa lata na kolejną, trzynastą edycję konferencji KNTWRE!

Tekst: Stanisław KONATOWSKI
Foto: Marta Okoń-Fąfara, Piotr Serafin