» » Odpłatne powtarzanie modułów w semestrze zimowym w r. a. 2018/2019

Odpłatne powtarzanie modułów w semestrze zimowym w r. a. 2018/2019

Dziekan Wydziału Elektroniki w dniu 03.10.2018 r. podjął decyzję w sprawie odpłatnego powtarzania modułów w semestrze zimowym r. a. 2018/2019.

Listy osób, które uzyskały zgodę na odpłatne powtarzanie modułów zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w dziekanacie przy pokoju nr 9.

Prosimy o zapoznanie się z decyzją Dziekana i wniesienie opłat za powtarzanie modułów do dnia 10.10.2018 r.

W przypadku wystąpienia niejasności lub chęci zgłoszenia uwag zapraszamy do pokoju nr 9