Jeżeli jesteś na ostatnim roku studiów magisterskich bądź na 3 roku studiów inżynierskich poniżej przedstawiamy niezwykle ciekawą ofertę możliwości realizacji swojej pracy dyplomowej w firmie Veolia Energia Warszawa. Zaprezentowana oferta to połączenie stażu w firmie z jednoczesną możliwością realizacji pracy dyplomowej.

W ramach tego programu , studenci w trakcie 6 miesięcznego stażu piszą swoje prace dyplomowe na wskazany przez Spółkę temat. Harmonogram stażu i realizacji pracy dyplomowej można ustalić indywidualnie z pracodawcą.

Dla studentów proponowane jest 7 priorytetowych tematów:

 1. Układy metrologiczne w sieciach ciepłowniczych
 2. Określenie wpływu stopnia sieciowania  PE-X na właściwości termoplastyczne i wytrzymałościowe muf  sieciowanych radiacyjnie
 3. Analiza możliwości współpracy instalacji odzysku ciepła z warszawskim systemem ciepłowniczym
 4. Rozproszone źródła OZE (do 1MW) pracujące na sieć ciepłowniczą
 5. Integracja pomp ciepła z sieciami ciepłowniczymi
 6. Układ przygotowania ścieków nieoczyszczonych dla instalacji odzysku ciepła z wykorzystaniem wymienników spiralnych i pomp ciepła typu glikol-woda
 7. Wykorzystanie Wisły jako źródła ciepła do zasilania sieci ciepłowniczej.

Harmonogram programu:

 • 03.01.2024 – 10.02.2024 – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie
 • 12.02.2024 – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
 • do 29.02.2024 – decyzja o zakwalifikowaniu uczestników programu
 • do 15.03.2024 – podpisywanie umów ze studentami
 • 01.04.2024 – rozpoczęcie XII edycji programu ,,Zrób Dyplom z Veolią”

Co zrobić, aby zgłosić się do programu?

Skontaktuj się prodziekanem ds. kształcenia bądź prodziekanem ds. studenckich by poinformować go o chęci uczestnictwa w programie.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.energiadlawarszawy.pl/zrob-dyplom-z-veolia/