Wydział Elektroniki w dniach 11-12 czerwca 2024 r. organizuje w formie hybrydowej XXXVIII Konferencję Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2024. Celem konferencji jest aktywizacja studentów i doktorantów zarówno Wydziału Elektroniki jak i całej Uczelni.

Patronat honorowy objął J.M. Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK.

Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Obszar tematyczny Konferencji zawiera najistotniejsze aspekty współczesnej elektroniki, telekomunikacji i energetyki takie jak: systemy bezpieczeństwa, sensory i systemy pomiarowe, kompatybilność elektromagnetyczna, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, elektroenergetyka, systemy łączności, sztuczna inteligencja, diagnostyka techniczna i medyczna, Internet rzeczy, elektronika i telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP, dydaktyczne problemy elektroniki, telekomunikacji i energetyki.

Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji oraz jednostronicowych streszczeń: 20 maja 2024 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: 31 maja 2024 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji: do 25 maja 2024 r.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

  • dla studentów Wydziału: 0 zł
  • dla uczestników nie będących studentami WEL – w przypadku uczestnictwa w trybie stacjonarnym: 500 zł
  • dla uczestników nie będących studentami WEL – w przypadku uczestnictwa w trybie zdalnym: 0 zł

Informacje dla autorów

  1. Materiały konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej .
  2. Komitet Programowy konferencji na podstawie nadesłanych referatów oraz wystąpień skieruje wybrane prace do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w jednym, z następujących czasopism: Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania oraz Biuletyn WAT – wymagane uiszczenie opłaty.
  3. Referaty będą prezentowane werbalnie na sesjach plenarnych oraz sesjach posterowych.
  4.  Uczestnicy zainteresowani skorzystaniem z bazy noclegowej WAT proszenie są o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Kontakt

Korespondencję ws. Konferencji prosimy kierować na adres:
secon@wat.edu.pl

Informacji udzielają:

  • ws. programowych: dr hab. inż Jacek Jakubowski
  • ws. organizacyjnych: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.