W dniu 12.05.2023 roku odbyły się zajęcia laboratoryjne dla studentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa z grupy WEL20EB1S1 w firmie Janex International Sp. z o.o.. . Jest to jedna z wiodących firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa w Polsce.

 

Zajęcia praktyczne były poprzedzone  wykładem, który przeprowadził Pan mgr inż. Adam Janiak, absolwent Wydziału Elektroniki – Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa, pracownik działu technicznego firmy. Wykład wraz z pokazem praktycznym funkcjonowania dotyczył systemów telewizji dozorowej. Podczas wykładu studenci zapoznawali się także z zagadnieniami dotyczącymi analizy obrazu w ochronie obwodowej wykorzystującej systemy kamer. System telewizji dozorowej wykorzystuje wtedy określone reguły analityczne przy zabezpieczaniu obiektów. Należy o tym pamiętać podczas konfiguracji systemu. Wykorzystanie określonych reguł analitycznych w CCTV znacznie ułatwia pracę operatora monitoringu. W trakcie dwugodzinnych ćwiczeń praktycznych studenci przeprowadzili wstępną konfigurację systemu CCTV IP oraz skonfigurowali funkcję rozpoznawania twarzy realizowaną przez rejestrator.

Zajęcia zostały zaplanowane i zrealizowane dzięki uprzejmości Pani Prezes firmy Justyny Kawacz-Matysiak oraz Pani Dyrektor ds. Operacyjnych Moniki Baaj. Były to już piąte zajęcia praktyczne zrealizowane w firmie, za co obydwu Paniom serdecznie dziękujemy.