5 maja studenci kierunku Energetyka (II rok) uczestniczyli w wyjeździe technicznym do GPZ TOWAROWA 110kV/15kV należącym do STOEN Operator Sp. z o.o. oraz GPZ OŁTARZEW 400V/220kV/110kV należącym do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Obydwa Główne Punkty Zasilające stanowią bardzo ważny element przesyłowy energii elektrycznej dla aglomeracji warszawskiej. Dzięki uprzejmości zarządów obydwu spółek elektroenergetycznych nasi studenci mieli możliwość szczegółowego poznania rozwiązań technicznych układów izolacyjnych funkcjonujących w oglądanych obiektach. Rolę przewodników po obiektach objęli doświadczeni pracownicy ze służb eksploatacyjnych obydwu operatorów przesyłowych. W trakcie obchodu po każdym z obiektów nasi studenci mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi urządzeniami oraz aparatami, które służą do bezpiecznego i bezprzerwowego przesyłu energii elektrycznej wysokich i średnich napięć. Wyjazd stanowił praktyczne uzupełnienie wykładu z Podstaw Techniki Wysokich Napięć.