Miło nam poinformować, że w wyniku oceny jakości działalności naukowej Komisja Ewaluacji Nauki decyzją nr 89/202/2022 z dn. 28. 07. 2022 r. przyznała dyscyplinom naukowym uprawianym na Wydziale Elektroniki następujące kategorie:

  • Automatyka Elektronika i Elektrotechnika (realizowana wraz z Instytutem Optoelektroniki WAT) – A,
  • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (realizowana wraz z Wydziałem Cybernetyki WAT) – B+.

Wyniki ewaluacji potwierdzają wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w naszym Wydziale. Oznaczają również, że obydwie dyscypliny posiadają w kolejnym, czteroletnim okresie ewaluacji prawo do nadawania stopni naukowych. Ponadto, można mieć nadzieję, że wysokie oceny uzyskane w kategoryzacji wpłyną pozytywnie na efektywność pozyskiwania nowych projektów badawczych.

Należy zauważyć, że kategorię A otrzymały w WAT tylko dwie dyscypliny naukowe, tj. Automatyka Elektronika i Elektrotechnika oraz Inżynieria Lądowa i Transport.

Kierownictwo Wydziału Elektroniki pragnie wyrazić podziękowania pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, które swoją aktywnością przyczyniły się do sukcesu.