W dniach 7-9 września 2022 r., na Politechnice Warszawskiej odbyły się Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji oraz Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w formule Multikonferencji Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego, w trakcie której rozstrzygnięto ogólnopolski  Konkurs o nagrodę Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Dwudziesta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 15 marca 2022r.

W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymał Pan dr inż. Kamil Bechta za rozprawę doktorską pt. „Modeling of Directional Radio Links and The Accuracy of 5G Link Budget Estimation” obronioną w WAT w 2021 r. Praca doktorska została opracowana w formie cyklu 14 publikacji naukowych. Promotorem pracy był dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT, promotorem pomocniczym – płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT.

Dyplomy wręczali  – członek Rady Fundacji pan Paweł Biskupski oraz  Rektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki prof. Marian Malinowski wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Markiem Amanowiczem.

Pan Kamil Bechta jest absolwentem Wydziału Elektroniki kierunek: elektronika i telekomunikacja oraz pracownikiem firmy Nokia S.A, z którą Wydział intensywnie współpracuje. Jego praca doktorska dotyczyła oceny poprawności estymacji bilansu energetycznego łącza radiowego w systemach 5G z punktu widzenia wspólnego modelowania charakterystyki anteny kierunkowej i zjawiska kątowego rozproszenia mocy w kanale radiowym. Poprawność tej estymacji jest istotna ze względu na jej bezpośredni wpływ na efektywność procesu planowania i optymalizacji sieci 5G.

Źródło: https://fundacja.ire.pw.edu.pl/