W dniu 11 października br., w trakcie uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektroniki, odbyła się gala wręczenia wyróżnień w I edycji Konkursu Rady Przemysłowo-Programowej na najlepszą pracę dyplomową minionego roku akademickiego. Rada jest powołanym przez Dziekana społecznym, kolegialnym ciałem doradczym, którego misją jest powiązanie bieżących zamierzeń Wydziału ze strategią działania struktur Obrony Narodowej oraz potrzebami pracodawców – interesariuszy zewnętrznych procesu kształcenia. Rada zrzesza wiodące podmioty gospodarcze i naukowe naszego regionu oraz gestorów wojskowych, z którymi Wydział Elektroniki współpracuje w zakresie kształcenia studentów wojskowych. Spośród 17 studentów, których prace zostały nominowane do konkursu przez powołaną przez Dziekana Komisję, Członkowie Rady Przemysłowo-Programowej postanowili wyróżnić dyplomem uznania oraz upominkami i nagrodami rzeczowymi 7 studentów – absolwentów poprzedniego roku akademickiego.

Wśród wyróżnionych studentów, którzy ukończyli studia na kierunku elektronika i telekomunikacja znaleźli się:

1ppor. mgr inż. Jan Jakub Dułowicz, nagrodzony przez Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pana kmdr. Andrzeja Godeckiego oraz przez przedstawiciela Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Pana Krzysztofa Bąka, za pracę pt. Opracowanie efektywnej metody zakłócania łącza telekomunikacyjnego standardu LTE z wykorzystaniem UAV.

2mgr inż. Jarosław Marcin Bajer, nagrodzony przez przedstawiciela WB Electronics S.A., Pana dr. hab. inż. Janusza Dudczyka, za pracę pt. Integracja optycznych i radarowych zobrazowań satelitarnych na potrzeby detekcji i klasyfikacji wybranych obiektów wojskowych i cywilnych.

3inż. Katarzyna Bylica, nagrodzona przez Dyrektora Biura Rozwoju Systemów Radarowych PIT-RADWAR S.A., Pana dr. inż. Piotra Szymańskiego, za pracę pt. Antena spiralna z zasilaniem linią mikropaskową.

4mgr inż. Piotr Adamowski, nagrodzony przez Prezes Zarządu Janex International Sp. z o.o., Panią Justynę Kawacz – Matysiak, za pracę pt. Analiza możliwości modernizacji interfejsów człowiek-system w systemach sygnalizacji włamania i napadu.

5inż. Wiktor Aleksander Koralewski, nagrodzony przez Głównego Konsultanta Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego Multiconsult Polska Sp. z o.o., Pana dr. Piotra Syryczyńskiego, za pracę pt. Projekt stanowiska do badań porównawczych paneli fotowoltaicznych prowadzonych w warunkach rzeczywistych.

Wśród wyróżnionych studentów, którzy ukończyli studia na kierunku energetyka znaleźli się:

1mgr inż. Emil Woźniak, nagrodzony przez Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Panią Magdalenę Wyrzykowską-Glezner oraz Dyrektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator Sp. z o.o., Pana Leszka Bitnera, za pracę pt. Analityczne określenie zależności na temperaturę ogniw fotowoltaicznych w oparciu o dane eksploatacyjne.

2inż. Michał Cukras, nagrodzony przez Szefa Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, Pana płk. Pawła Beczaka, za pracę pt. Zastosowanie modelu symulacyjnego efektywności energetycznej do diagnozowania ogniw fotowoltaicznych.

Laureatom Konkursu składamy serdeczne gratulacje!