PLAN POSIEDZEŃ RADY DS. KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

w roku akademickim 2022/2023

Stała godzina posiedzeń: 11:40 - 15:05
Miejsce posiedzeń stacjonarnych: 121/45

13 października 2022 r.

10 listopada 2022 r.

15 grudnia 2022 r.

12 stycznia 2023 r.

9 lutego 2023 r.

16 marca 2023 r.

13 kwietnia 2023 r.

11 maja 2023 r.

8 czerwca 2023 r.

13 lipca 2023 r.

14 września 2023 r.