W sobotę 6 sierpnia 2022 roku 121 absolwentów studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja zostało wypromowanych na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego.

W przeddzień promocji oficerskiej 5 sierpnia 2022 r. na placu apelowym WAT odbyło się uroczyste zakończenie pięcioletnich studiów magisterskich. Patenty oficerskie wszystkim absolwentom oraz nagrody rzeczowe podchorążym, którzy ukończyli studia na wydziałach z pierwszą, drugą i trzecią lokatą wręczył rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Dziekani wydziałów akademickich wręczyli absolwentom dyplomy ukończenia studiów.

PRYMUSEM WYDZIAŁU ELEKTRONIKI ZOSTAŁ
SIERŻ. PCHOR. KACPER BEDNARZ.

Sierż. Pchor. Kacper Bednarz studia w Wojskowej Akademii Technicznej ukończył na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: eksploatacja systemów łączności) ze średnią ocen 4,72. Pracę magisterską pt. “Symulator radiostacji rodziny PR4G wraz z zestawem ćwiczeń i modułem oceniającym” zrealizował oraz obronił na oceną bardzo dobrą pod opieką mjr. dr. inż. Jarosława Wojtunia. Studia w WAT umożliwiły mu rozwój wojskowy i naukowy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej pogłębił swoją wiedzę związaną z programowaniem, analizą sygnałów oraz zarządzaniem sieciami. Trzykrotnie został wyróżniony tytułem Wzorowy Podchorąży. Aktywnie angażuje się w honorowe krwiodawstwo. Podczas studiów oddał ponad 20 litrów krwi, za co został wyróżniony odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i dzięki czemu może ubiegać się o odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Swoje zainteresowania naukowe zamierza rozwijać w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej..

DRUGĄ LOKATĘ NA WYDZIALE ELEKTRONIKI UZYSKAŁ
SIERŻ. PCHOR. SEBASTIAN TATKO.

TRZECIĄ LOKATĘ UZYSKAŁA
SIERŻ. PCHOR.EMILIA GABRIELCZYK.

Podczas uroczystej promocji oficerskiej na Placu Piłsudskiego w dniu 6 sierpnia 2022 r. Rektor Komendant płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powiedział: Jesteście świadkami dynamicznego rozwoju polskich Sił Zbrojnych, jednocześnie służycie w czasach niespokojnych, które jeszcze bardziej potrzebują oficerów z mocnym kręgosłupem moralnym, niezachwianym etosem, świetnie wykształconych i przygotowanych do służby. Posiadacie wszystkie te cechy – jesteście sercem powiększającej się polskiej armii. Jesteście niezbędni do tego, aby nasza Ojczyzna była bezpieczna

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów, którą poprowadził ppłk Grzegorz Sobecki.

fot. Alicja Szulc