W czwartek 9 lutego br. o godz. 16.30 w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Spotkanie jubileuszowe członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału otworzył kol. Zbysław Antoni Kucza –prezes Oddziału EIT SEP w ostatnich dwóch kadencjach, a obecnie Honorowy Prezes Oddziału. Następnie głos przekazał prezesowi Oddziału EIT SEP kol. Wojciechowi Krzysztofowi Stęplewskiemu, który powitał zaproszonych gości, sponsorów jubileuszu, a także członków-reprezentantów kół zrzeszonych w Oddziale.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla członków Oddziału EIT SEP przez prezesa SEP kol. Sławomira Cieślika i prezesa Oddziału EIT kol. Wojciecha Krzysztofa Stęplewskiego.

Srebrną odznakę honorową SEP otrzymała kol. Ewelina Majda-Zdancewicz, zaś kol. Grzegorz Różański otrzymał medal im. prof. Stanisława Fryzego.

Ponadto Prezesi wręczyli legitymacje stowarzyszeniowe nowym członkom Studenckiego Koła SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej: kol. kol. Cezaremu Kowalskiemu i Pawłowi Kwaśnemu.

Wyróżniono także nieobecnych członków Koła Zakładowego SEP przy WAT: medalem 100-lecia SEP kol. Andrzeja Dobrowolskiego, srebrną odznaką honorową NOT kol. Grzegorza Sundmana, a medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego kol. Józefa Turczyna.

Tradycyjnie, dwa koła Wojskowej Akademii Technicznej były silnie i godnie reprezentowane.

Więcej informacji dot. Jubileuszu 70-lecia Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP można znależć na stronie Oddziału EIT SEP

Tekst: Stanisław Konatowski
Foto: Jerzy Szczurowski (OEIT SEP)