Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny organizowany przez Koło Naukowe Energetyków we współpracy z prodziekan ds. studenckich pt. „Energetyka w soczewce” został rozstrzygnięty!

Celem Konkursu było pokazanie zmian polskiej energetyki w świetle otoczenia, w którym funkcjonuje i w które jest wkomponowana tworząc bezpieczną i przyjazną środowisku i ludziom gałąź gospodarki. Tematem Konkursu było wykonanie fotografii ukazującej energetykę w innym świetle – w sposób ciekawy i oryginalny.

NAGRODZONE PRACE:

1 miejsce zajął student Bartosz DRUMIŃSKI. Fotografia przedstawia jedną z turbin farmy wiatrowej w miejscowości Skurpie w województwie warmińsko-mazurskim.

2 miejsce zajęła fotografia autorstwa Piotra ZAWISTOWSKIEGO prezentująca zdjęcie linii NN 400kV relacji Główny Punkt Zasilania Miłosna – Główny Punkt Zasilania Mościska – zdjęcie wykonano na terenie Puszczy Kampinowskiej.

Komisja Konkursowa doceniła również drugie zdjęcie nadesłane przez Pana Piotra przyznając wyróżnienie w konkursie. Fotografia przedstawia linię wysokiego napięcia relacji EC Siekierki – Rozdzielczy Punkt Zasilania Stegny na ul. Idzikowskiego. Zdjęcie wykonano w Warszawie.

WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ WYSTAWA NAGRODZONYCH PRAC
JUŻ WKRÓTCE NA WYDZIALE ELEKTRONIKI