Zakład Systemów Radioelektronicznych jest największym pod względem osobowym zakładem Instytutu Radioelektroniki. Jego potencjał naukowo-dydaktyczny stanowi kadra doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym 1 profesor zwyczajny, 1 profesor WAT, 9 doktorów oraz 5 magistrów. Wraz z Zakładem Teledetekcji oraz Zakładem Mikrofal prowadzi kształcenie studentów w specjalnościach cywilnych jak również na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej na wszystkich poziomach kształcenia (studia I stopnia inżynierskie, studia II stopnia magisterskie oraz studia III stopnia doktoranckie).

Pracownicy Zakładu Systemów Radioelektronicznych prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów oraz specjalnościach realizowanych w procesie kształcenia w Wydziale Elektroniki - począwszy od przedmiotów ogólnych, poprzez przedmioty podstawowe, kierunkowe, a na specjalistycznych kończąc. Szczególny udział odnotowują przy kształtowaniu specjalności Systemy RadioelektroniczneRadionawigacja oraz Radioelektroniczne urządzenia pokładowe.

Wybrane przedmioty prowadzone przez Zakład Systemów Radioelektronicznych dla wszystkich specjalności kierunków wydziałowych:

 • Technologia informacyjna,
 • Podstawy elektromagnetyzmu,
 • Materiały elektroniczne,
 • Metodyka i techniki programowania.

Przedmioty specjalistyczne profilujące specjalności prowadzone przez Zakład Systemów Radioelektronicznych obejmują szereg pozycji programowych, opisujących zjawiska fizyczne wykorzystywane w radioelektronice, problemy generacji i odbioru sygnałów radiowych, rejestrację, przetwarzanie i analizę danych pomiarowych, właściwą interpretację wyników, ich matematyczną obróbkę poprzez filtrację i integrację danych pochodzących z różnych źródeł. W ramach poszczególnych przedmiotów prezentowane są rozwiązania techniczne wykorzystujące zdobytą wiedzę teoretyczną.

Niektóre z przedmiotów specjalistycznych realizowane w ramach studiów cywilnych oraz wojskowych:

 • Modulacja i detekcja,
 • Inżynieria systemów radioelektronicznych,
 • Systemy nawigacyjne,
 • Zastosowanie systemów satelitarnych,
 • Techniki zobrazowania informacji,
 • Filtracja optymalna,
 • Bazy danych,
 • Programowanie obiektowe,
 • Radioelektroniczne urządzenia pokładowe.

Jak łatwo zauważyć, dobór przedmiotów pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej z zakresu radioelektroniki teoretycznej oraz praktycznej. Ponadto przekraczamy ledwie widoczną we współczesnym świecie granicę oddzielającą elektronikę od informatyki.

Zadanie, jakie stawiamy przed sobą nie jest łatwe w realizacji. Poprzez bogactwo przedmiotów staramy się nie tylko przedstawić podstawy teoretyczne w sposób możliwie przystępny, ale także przedstawić konkretne aplikacje sprzętowe. Pomagają nam w tym dobrze wyposażone sale laboratoryjne.

Pod opieką Zakładu znajduje się 6 laboratoriów, w tym 3 komputerowe oraz 3 specjalistyczne (Laboratorium akwizycji i przetwarzania sygnałów, Laboratorium radioelektroniki lotniczej, Laboratorium rozpoznania radioelektronicznego). Każde z nich wyposażone zostało w projektor komputerowy, rzutnik do wyświetlania foliogramów oraz wielkoformatowe ekrany projekcyjne pozwalające w sposób czytelny przekazywać wiedzę.

Pracownie komputerowe pozwalają na wygodną indywidualną pracę grupie dwudziestu studentów. W ten sposób są prowadzone nie tylko ćwiczenia laboratoryjne z technologii informacyjnej, metodyki i techniki programowania czy baz danych, ale również z zakresu przedmiotów specjalistycznych poprzez realizowanie ich metodą symulacji komputerowej.

Na wyposażeniu laboratoriów specjalistycznych znajduje się nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa pozwalająca na generację sygnałów oraz ich analizę. Posiadamy generatory, oscyloskopy i analizatory widma renomowanych firm światowych. Posiadamy imitator sygnałów satelitarnego systemu nawigacji GPS, przyrządy kontrolno-pomiarowe do sprawdzania niektórych pokładowych urządzeń nawigacyjnych (DME, ILS, radiostacja pokładowa). Do dwóch sal doprowadzone zostały instalacje napięć lotniczych 27 V (stałe) oraz 115 V (zmienne 400 Hz), co umożliwia realizację zajęć z zakresu urządzeń i systemów nawigacyjnych oraz systemów pokładowych statków powietrznych.

Studenci mogą rozwijać własne zainteresowania w ramach koła naukowego studentów. Wykorzystując zdobytą wiedzę i własną ciekawość oraz chęć poznania otaczającego świata mogą realizować ambitniejsze projekty, w które zaangażowana jest większa grupa osób. Otrzymane efekty po okresie wytężonej pracy dają niesamowitą satysfakcję, łatwość określenia się przy wyborze projektu końcowego oraz, tak potrzebną i poszukiwaną przez pracodawców, umiejętność pracy w grupie.