Zakład Techniki Cyfrowej powstał w 1969r. jako samodzielna Katedra Technologii Elektronowej i Mikroelektroniki. Od tamtej pory kilkukrotnie ulegał restrukturyzacji, zmieniała się jego nazwa i miejsce w strukturze WAT (więcej informacji w zakładce Historia). Aktualnie wiodącą specjalnością Zakładu są nowe metody pomiarowe i rozwiązania techniczne w zakresie precyzyjnej metrologii czasu realizowanej z rozdzielczością pikosekundową. Do najważniejszych obszarów zastosowań takich pomiarów należą dalmetria laserowa (systemy kierowania ogniem), nawigacja satelitarna (systemy określania pozycji i namierzania) oraz identyfikacja parametrów torów transmisyjnych (systemy transmisji danych). Wykonane w Zakładzie urządzenia (przykłady na dole strony) reprezentują najwyższy światowy poziom, znajdując uznanie zarówno w krajowych jak i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych (np. CBK PAN, BIPM Francja, PTB Niemcy, USNO USA), a także na targach i wystawach specjalistycznych (zakładka Zakład / Nagrody). Najważniejsze opracowania propagowane są w formie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i referatów na liczących się konferencjach zagranicznych i krajowych (zakładka Nauka i Badania / Publikacje). Realizowane obecnie układy i urządzenia pomiarowe (zakładka Nauka i Badania / Projekty) wykonywane są głównie z zastosowaniem najnowszych technologicznie cyfrowych układów programowalnych. Laboratorium badawcze Zakładu jest wyposażone w precyzyjną i zaawansowaną technologicznie aparaturę badawczą (zakładka Nauka i Badania / Aparatura Badawcza).

Kierownik zakładu
ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ

pok. 122/45
tel.: 261 839 016
e-mail: tadeusz.sondej@wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu Techniki Cyfrowej

prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET
pok. 202/45
tel.: 261 837 630
e-mail: ryszard.szplet@wat.edu.pl

dr inż. Andrzej PONIECKI
pok. 22/45
tel.: 261 837 843
e-mail: andrzej.poniecki@wat.edu.pl

dr inż. Zbigniew JACHNA
pok. 124/45
tel.: 261 839 815
e-mail: zbigniew.jachna@wat.edu.pl

dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
pok. 17/45
tel.: 261 837 229
e-mail: rafal.szymanowski@wat.edu.pl

dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
pok. 204/45
tel.: 261 839 602
e-mail: pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl

dr inż. Paweł DABAL
pok. 205/45
tel.: 261 839 666
e-mail: pawel.dabal@wat.edu.pl

dr inż. Dominik SONDEJ
pok. 203/45
tel.: 261 837 092
e-mail: dominik.sondej@wat.edu.pl

dr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
pok. 18/45
tel.: 261 839 629
e-mail: krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl

mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
pok. 204/45
tel.: 261 839 602
e-mail: krzysztof.rozyc@wat.edu.pl

mgr inż. Jakub TYBURSKI
pok. 19/45
tel.: 261 839 038
e-mail: jakub.tyburski@wat.edu.pl

mgr inż. Sylwia ZAWADZKA
pok. 16/45
tel.: 261 837 625
e-mail: sylwia.zawadzka@wat.edu.pl