Obecnie w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych zatrudnionych jest 16 pracowników:

 • 2 profesorów nadzwyczajnych,
 • 2 docentów,
 • 6 adiunktów (w tym 3 żołnierzy zawodowych),
 • 2 asystentów naukowo-dydaktyczny,
 • 4 starszych wykładowców.

Ponadto studia doktoranckie w zakładzie realizują 3 osoby.

Kierownik zakładu:
dr inż. Piotr Łubkowski

tel.: +48 261 837 897
fax: +48 261 839 038
e-mail: piotr.lubkowski@wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu Radiokomunikacji

 • dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
 • dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, prof. WAT

 • dr inż. Artur BAJDA
 • mgr inż. Jakub BANASZEK
 • dr inż. Joanna GŁOWACKA
 • ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER
 • dr inż. Zbigniew KUDŁA
 • dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI
 • mjr dr inż. Krzysztof MAŚLANKA
 • mgr inż. Sebastian SZWACZYK
 • dr inż. Marian WRAŻEŃ

 • mgr inż. Waldemar GRABIEC
 • mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
 • dr inż. Mirosław POPIS
 • mgr inż. Piotr SZAFRANIEC