Zakład w obecnym kształcie powstał w 2002 roku, w wyniku przekształcenia Zakładu Radiokomunikacji i Walki Radioelektronicznej. Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizuje tu obecnie 27 osób, w tym 6 profesorów, 10 doktorów, 5 magistrów inżynierów, 1 inżynier i 4 techników. W wyżej wymienionym gronie znajdziemy 8 żołnierzy zawodowych. Kierownikiem zakładu jest dr hab. inż. Jarosław MICHALAK, prof. WAT.

Zakład ma charakter dydaktyczno-naukowy i dysponuje bogatą bazą sprzętową, wykorzystywaną zarówno do realizacji procesu dydaktycznego jak i prac badawczych.

Do podstawowych zadań dydaktycznych realizowanych w Zakładzie Radiokomunikacji należy kształcenie cywilnych i wojskowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Ponadto w zakładzie realizowane są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

Szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bazy laboratoryjnej oraz znajduje odzwierciedlenie we wdrożeniach, patentach i publikacjach.

Kierownik zakładu:
dr hab inż. Jarosław Michalak, prof. WAT

tel.: +48 261 839 210
fax: +48 261 839 038
e-mail: jaroslaw.michalak@wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu Radiokomunikacji

 • prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
 • prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
 • dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA
 • dr hab. inż. Jarosław MICHALAK
 • dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI
 • płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI
 • prof. dr hab. inż. Marian WNUK
 • dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI

 • mgr inż. Ryszard BERENT
 • płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 • ppłk dr inż. Marek BUGAJ
 • mgr inż. Paweł KACZMAREK
 • ppłk dr hab inż. Jan KELNER
 • mgr inż. Michał KRYK
 • dr inż. Krzysztof MALON
 • dr inż. Rafał PRZESMYCKI
 • dr inż. Paweł SKOKOWSKI

 • ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
 • mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
 • dr inż. Leszek KACHEL
 • mgr inż. Anna KASZUBA-CHĘCIŃSKA
 • mgr inż. Robert KRAWCZAK
 • mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK
 • dr inż. Bogdan ULJASZ
 • mjr dr inż. Jarosław WOJTUŃ

 • Kazimierz KOŁDEJ
 • Krzysztof KULIŃSKI
 • Jerzy ŁĘGA
 • Jan SMYCZYŃSKI
 • chor. Wojciech GŁĄBIKOWSKI