Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych pod obecną nazwą istnieje od 2005 roku (powstał w wyniku restrukturyzacji Zakładu Miernictwa Elektronicznego).

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną przede wszystkim na potrzeby Wydziału Elektroniki, ale również dla Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Cybernetyki na wybranych kierunkach Informatyka i Informatyka w Medycynie. Zakład na kierunku Elektronika profiluje własną specjalność Systemy Informacyjno-Pomiarowe oraz prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą zakresie nauki i techniki związanej z profilem zakładu oraz prowadzonej specjalności.

W Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (3 profesorów, 2 doktorów, 7 magistrów inżynierów (w tym dużą liczba - 3 doktorantów)) oraz 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Wszystkie pomieszczenia zakładu znajdują się w budynku głównym WAT, nr 100. Zakład korzysta z bazy pomieszczeń Instytutu Systemów Elektronicznych oraz 4 wyspecjalizowanych sal laboratoryjnych.

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT

tel.: 261 837 585
e-mail: marek.kuchta@wat.edu.pl
pomieszczenie: 79/100

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI
  • dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
  • dr inż. Tomasz CIECHULSKI
  • dr inż. Janusz WAWER
  • mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
  • mgr inż. Kamila BIAŁEK
  • mgr inż. Rafał BIAŁEK
  • mgr inż. Jolanta CHMIELIŃSKA
  • mgr inż. Krzysztof KOCOŃ
  • mgr inż. Grzegorz NITECKI