Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych powstał w 2003 roku w wyniku połączenia  Zakładu Obwodów i Sygnałów
oraz  Zakładu Elektrotechniki.  W ramach kierunku Energetyka zakład realizuje specjalność elektroenergetyka.  W Zakładzie prowadzone są również przedmioty dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
W zakładzie zatrudnionych jest:

 • 4 profesorów,
 • 3 doktorów habilitowanych,
 • 3 doktorów,
 • 4 magistrów
 • 3 pracowników inżynieryjno- technicznych.

Kierownik Zakładu
dr inż. Marek SUPRONIUK

e-mail: marek.suproniuk@wat.edu.pl
pomieszczenie (pok./bud.): 052/100
telefon: 261 837 486

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS
 • prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI
 • mgr inż. Piotr PAZIEWSKI
 • dr inż. Bogdan PERKA
 • mgr inż. Karol PIWOWARSKI
 • mgr inż. Piotr PREIBISCH
 • dr hab. inż. Włodzimierz PRZYBOROWSKI
 • prof. dr hab. inż. Jacek STARZYŃSKI
 • dr hab. inż. Zbigniew WATRAL
 • prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ
 • dr inż. Marek SZULIM
 • mgr inż. Eugeniusz ZACHWIEJA
 • dr hab. inż. Stanisław ZIEMIANEK

Kierownik laboratorium

 • st. tech. Wiktor BORKOWSKI

Technicy

 • st. tech. Wiktor BORKOWSKI
 • inż. Leszek PARTYKA
 • st. tech. Jacek MAKOWSKI