Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych powstał‚ w 2005 roku w wyniku połączenia Zakładu Układów Elektronicznych i Zakładu Systemów Ochrony i Diagnostyki.
W ramach kierunku Elektronika i telekomunikacja zakład realizuje specjalność Inżynieria systemów bezpieczeństwa
W zakładzie zatrudnionych jest:

 • 2 profesorów belwederskich,
 • 3 doktorów habilitowanych,
 • 4 doktorów,
 • 4 magistrów
 • 3 pracowników inżynieryjno- technicznych.

W zakładzie realizowany był projekt naukowo – badawczy pt. Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Kierownik Zakładu
dr inż. Wiktor OLCHOWIK

telefon: 261 839 672
e-mail: wiktor.olchowik@wat.edu.pl
pomieszczenie (pok./bud.): 57/100

Pracownicy Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI
 • dr hab. inż. Kazimierz Pluciński
 • dr hab. inż. Jacek PAŚ
 • dr hab. inż. Adam ROSIŃSKI
 • dr inż. Józef Boksa
 • dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ
 • mgr inż. Michał MAZUR
 • dr inż. Michał WIŚNIOS
 • mjr mgr inż. Jakub Kaźmierczak
 • mgr inż. Piotr FIGOŃ
 • mgr inż. Jarosław ŁUKASIAK

Pracownicy techniczno-administracyjni

 • st. specjalista Wojciech PIĘTKA - odpowiedzialny za Laboratorium ZESE
 • st. tech. Stanisław Kierlańczyk - odpowiedzialny za Laboratorium EE i Ua
 • st. tech. Andrzej JATCZAK