Kierownik Zakładu
dr inż. Jan Matuszewski
adiunkt

pom. 101, bud. 61
tel. +48 261 837 571
fax +48 261 837 461
e-mail: jan.matuszewski@wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu Systemów Radioelektronicznych