Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT

tel. +48 261 839 080
fax +48 261 837 461
e-mail: piotr.kaniewski@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

tel. +48 261 839 265
fax +48 261 837 461
e-mail: stanislaw.konatowski@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Marian Bryniak

tel. +48 261 839 166
fax +48 261 837 461
e-mail: marian.bryniak@wat.edu.pl