Instytut Radioelektroniki (IRE) jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W jego skład wchodzą trzy zakłady:

  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Mikrofal

Aktualnie w IRE jest zatrudnionych czterdzieści jeden osób (w tym jeden profesor, siedmiu profesorów uczelni, dziesięciu adiunktów, dziewięciu asystentów, sześciu wykładowców oraz ośmiu pracowników inżynieryjnych i administracyjno-technicznych).

Więcej o Instytucie Radioelektroniki można dowiedzieć się z jego historii.