Wydziałowa Rada Studentów
Wydziału Elektroniki

KADENCJA 2017/2018

 

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WEL

inż. Patrycja TYMIŃSKA

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów WEL

sierż. pchor. inż. Paweł CHWALIŃSKI

Sekretarz Wydziałowej Rady Studentów WEL

sierż. pchor. inż. Weronika TABAKA

Członkowie

Weronika LIS
Przemysław MARTAS
Maciej Mieszko URBAŃCZYK
Kacper ZARĘBA
Kamil ZAWOSTOWSKI
Marek ZONTEK