Wydziałowa Rada Studentów
Wydziału Elektroniki

KADENCJA 2019/2020

Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów WEL

Maciej Mieszko URAŃCZYK

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów WEL

Michał Stępień

Delegaci do Parlamentu

Konrad Łazicki, Mikołaj Piersa

Członkowie

Aleksandra Górska

Adrian Kapski

Anna Romanowska