Decyzje Kierownika Studiów Doktoranckich

Decyzja nr 01/2020 - w sprawie terminarza zjazdów w semestrze letnim i planów sesji w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 14/2018 - w sprawie terminarza zjazdów w semestrze zimowym i planów sesji w roku akademickim 2018/2019

Decyzja nr 7/2017 - w sprawie terminarza zjazdów w semestrze zimowym i planów sesji w roku akademickim 2017/2018

Decyzja nr 1/2013 - w sprawie zwolnienia z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych