INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenia od NNW na rok akademicki 2017/2018 dokonuje

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Okres ubezpieczenia: 01.10.2017r. - 30.09.2018r.
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny

Ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat

W zakresie ochrona dla osób:

 • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
 • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
 • rekreacyjnie uprawiających sport,

UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej

Wysokość składki ubezpieczeniowej na cały rok akademicki 2017/2018 wynosi:

14 zł – przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł - Wariant I nr polisy EDU-A/P 048362
18 zł – przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł - Wariant II nr polisy EDU-A/P 048365
23 zł – przy sumie ubezpieczenia 25.000 zł - Wariant III nr polisy EDU-A/P 048366

Zawarcie ubezpieczenia
Online za pośrednictwem strony: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline numer ID Klienta: 63ddw

Zgłaszanie szkód:

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.
Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy:
Mentor SA Oddział we Wrocławiu
e-mail: mariola.burzec@mentor.pl

Oferta grupowego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów WAT, którzy jeszcze nie przystąpili do ubezpieczenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Informacje podstawowe:

 • zakład ubezpieczeń: InterRisk TU  S.A. Vienna Insurance Group
 • okres ubezpieczenia wynikający z polisy ramowej: 01.02.2018r. - 30.09.2018r (odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki)
 • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
 • w zakresie ochrona dla osób:
  • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • rekreacyjnie uprawiających sport.

UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej

Suma ubezpieczenia oraz składka: 

Nr polisy: EDU-A/P 050247
Suma ubezpieczenia: 25 000,00 PLN
Składka: 25,00 PLN

Forma zawarcia ubezpieczenia:

Online za pośrednictwem strony: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline numer ID Klienta: gwchq

Zgłaszanie szkód:

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.
Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy:
Mentor SA Oddział we Wrocławiu
e-mail: mariola.burzec@mentor.pl