Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27. lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 115/WEL/2019 z dnia 7. sierpnia 2019r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2019/2020
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2018/2019
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 27.09.2019 - 27.09.2019 28.10.2019 28.11.2019 30.12.2019

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 115/WEL/2019 z dnia 7. sierpnia 2019r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2019/2020 – NABÓR 2019/2020
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.10.2019 - 28.10.2019 28.11.2019 30.12.2019 30.01.2020

 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 09/WEL/2020 z dnia 28. stycznia 2020r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2019/2020
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2018/2019
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.02.2020 - 28.02.2020 28.03.2020 28.04.2020 28.05.2020

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 09/WEL/2020 z dnia 28. stycznia 2020r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA II STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2019/2020 – NABÓR 2019/2020 LATO
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 31.03.2020 - 31.03.2020 28.04.2020 28.05.2020 28.06.2020

 

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 115/WEL/2019 z dnia 7. sierpnia 2019r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2019/2020
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 27.09.2019 - 27.09.2019 28.10.2019 28.11.2019 30.12.2019

 

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 09/WEL/2020 z dnia 28. stycznia 2020r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2019/2020
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.02.2020 - 28.02.2020 28.03.2020 28.04.2020 28.05.2020

UWAGI:

  1. Studenci (doktoranci) pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z zawartą umową.
  2. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie Akademii.
  3. Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie (do pobrania ze strony wel.wat.edu.pl) należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.
  4. Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5 %, zgodnie z Uchwałą Nr 59/WAT/2014 Senatu WAT z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, § 4, ust. 2.
  5. Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.
  6. Faktury wystawia się w terminie zgodnym z art. 106 b ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
  7. Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii