Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.  w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 95/WEL/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27. lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 95/WEL/2020 z dnia 8 września 2020 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2020/2021
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2019/2020
2 800 zł 3 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 25.09.2020 - 25.09.2020 30.10.2020 30.11.2020 30.12.2020

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 95/WEL/2020 z dnia 8 września 2020 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2020/2021 – NABÓR 2020/2021
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 25.10.2020 - 25.10.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.01.2020

 

Załącznik Nr 1 do Decyzji nr 26/WEL/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2020/2021
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2020/2021
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2020/2021
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2019/2020
2 800 zł 3 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.02.2021 - 28.02.2021 28.03.2021 28.04.2021 28.05.2021

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji nr 26/WEL/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2020/2021 – NABÓR 2020/2021 LATO
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 31.03.2021 - 31.03.2021 28.04.2021 28.05.2021 28.06.2021

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 95/WEL/2020 z dnia 8 września 2020 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2020/2021
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 30.09.2020 - 30.09.2020 30.10.2020 30.11.2020 30.12.2020

 

Załącznik Nr 3 do Decyzji nr 26/WEL/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2020/2021
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2017/2018; 2018/2019
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.02.2021 - 28.02.2021 28.03.2021 28.04.2021 28.05.2021

UWAGI:

  1. Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  2. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WAT lub datę wynikającą z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty.
  3. Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie (do pobrania ze strony) należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.
  4. Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.
  5. Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.
  6. Faktury wystawia się w terminie zgodnym z art. 106 b ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r
  7. Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii.