W ofercie dydaktycznej Wydziału Elektroniki znajdują się również studia podyplomowe realizowane w formie niestacjonarnej:

INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI
  • Metody i techniki w radiolokacji
  • Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych
    – studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Techniczna ochrona osób i mienia
INSTYTUT SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

Studia podyplomowe są realizowane (uruchamiane) w przypadku gdy zgłosi się wymagana minimalna liczba kandydatów. Informacja jest dostępna w zakładce na stronie wydziału, dotyczącej studiów podyplomowych.

Wszystkie czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzą ww. Instytuty.