I. KOMISJA STAŁA - Komisja ds. nauki
 1. prof. dr hab. inż. Marian WNUK (ITK) - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC (IRE) - Zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI (ITK)
 4. prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI (ITK)
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI (ISE)
 6. prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI (ISE)
 7. prof. dr hab. inż. Bronisław STEC (IRE)
 8. prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ (ISE)
 9. dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ (ISE) - Sekretarz
II. KOMISJA STAŁA - Komisja ds. kształcenia i kadr
 1. dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI (ITK) - Przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek KUCHTA (ISE) - Zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Stanisław KONATOWSKI (IRE)
 4. dr inż. Jan MATUSZEWSKI (IRE) 
 5. dr inż. Jarosław MICHALAK (ITK)
 6. dr inż. Michał WIŚNIOS (ISE) 
 7. dr inż. Marian WRAŻEŃ (ITK) - Sekretarz 
 8. mgr inż. Tomasz ROGALA - doktorant 
 9. Maciej Mieszko URBAŃCZYK - student
III. KOMISJA STAŁA - Komisja ds. studenckich i doktoranckich
 1. dr inż. Leszek KACHEL (ITK) - Przewodniczący
 2. dr inż. Marek SUPRONIUK (ISE) - Zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI (ISE) 
 4. dr hab. inż. Waldemar SUSEK (IRE) 
 5. dr inż. Marian WRAŻEŃ (ITK) 
 6. mgr inż. Marta OKOŃ-FĄFARA (IRE) - Sekretarz 
 7. mgr inż. Paweł STĄPÓR- doktorant
 8. Weronika LIS - student
IV. KOMISJA STAŁA - Komisja ds. jakości kształcenia
 1. prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS (ISE)Przewodniczący
 2. dr inż. Artur BAJDA (ITK)Zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Czesław REĆKO (IRE) 
 4. dr inż. Adam RUTKOWSKI (IRE) 
 5. ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ (ITK) 
 6. mgr inż. Zdzisław BOCIARSKI (Dziekanat) 
 7. dr inż. Mariusz WIERZBOWSKI (ISE) - Sekretarz 
 8. mgr inż. Michał KNIOŁA - doktorant
 9. Konrad ŁAZICKI - student
V. KOMISJA STAŁA - Komisja ds. mienia i finansów
 1. prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI (ITK) - Przewodniczący 
 2. dr inż. Leszek NOWOSIELSKI (Lab KEM) - Zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Marian BRYNIAK (IRE) 
 4. mgr inż. Leszek KOWALSKI (ITK) 
 5. mgr inż. Roman WRONA (ISE) - Sekretarz
 6. Stanisław KIERLAŃCZYK (ISE) 
 7. Jerzy STEC (IRE)
VI. KOMISJA STAŁA - Odwoławcza Komisja ds. cywilnych nauczycieli akademickich
 1. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI (ISE) - Przewodniczący 
 2. prof. dr hab. inż. Marian WNUK (ITK) - Zastępca przewodniczącego 
 3. dr hab. inż. Witold CZARNECKI (IRE) 
 4. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI (ISE) 
 5. dr hab. inż. Waldemar SUSEK (IRE) 
 6. dr hab. inż. Ryszard SZPLET (ITK) - Sekretarz