RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący rady: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
Sekretarz rady: dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

 

       
1 prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI, prof. WAT Elektronika
2 prof. dr hab. inż.. Andrzej DOBROWOLSKI Elektronika
3 prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI Telekomunikacja
4 dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT Elektronika
5 dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
6 prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC Elektronika
7 prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI Telekomunikacja
8 dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT Elektronika
9 prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS Elektrotechnika
10 dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT Budowa i eksploatacja maszyn
11 dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT Telekomunikacja
12 dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT Elektronika
13 dr hab. inż. Jacek PAŚ, prof. WAT Transport
14 dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT Telekomunikacja
15 dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI, prof. WAT Elektronika
16 dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, prof. WAT Telekomunikacja
17 dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT Telekomunikacja
18 prof. dr hab. inż. Bronisław STEC Telekomunikacja
19 prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ Elektrotechnika, Elektronika,
Automatyka i Robotyka
20 dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. WAT Elektronika
21 dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT Elektronika
22 prof. dr hab. inż. Marian WNUK Telekomunikacja
23 dr hab. inż.  Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT  Telekomunikacja
24 dr hab. inż.  Czesław LEŚNIK, prof. WAT  Telekomunikacja
25 dr hab. inż.  Zenon SZCZEPANIAK, prof. WAT  Elektronika

 

Pozostali członkowie Rady

 

27 dr inż. Adam SŁOWIK Zastępca Dziekana
28 mjr dr inż. Jarosław BUGAJ Prodziekan
29 dr inż. Leszek KACHEL NA - ITK
30 płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI NA - ITK
31 dr inż. Jarosław MICHALAK NA - ITK
32 dr inż. Leszek NOWOSIELSKI NA - LabKEM
33 ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ NA - ITK
34 mgr inż. Leszek KOWALSKI nie NA - ITK
35   Stanisław KIERLAŃCZYK nie NA - ISE
36   Jerzy STEC nie NA - IRE
37 mgr inż. Michał KNIOŁA doktorant
38   Weronika LIS student
39   Maciej Mieszko URBAŃCZYK student
40   Dominika ZAWISZA student
41   Anna ROMANOWSKA student
42   Albert WZIĄTEK student
43   Piotr WIŚNIOWSKI
student
44   Konrad ŁAZICKI student
45   Wiktor KOLARCZYK student
46   Michał STĘPIEŃ student

 

Goście zaproszeni na posiedzenie Rady

 

47 prof. dr hab. inż. Marek S. AMANOWICZ Telekomunikacja
48 prof. dr hab. inż. Andrzej K. MICHALSKI Elektrotechnika; Informatyka;
Automatyka i Robotyka
49 prof. dr hab. inż.  Stanisław OSOWSKI Elektrotechnika; Informatyka
50 prof. dr inż. Wojciech OSZYWA Telekomunikacja
51 dr hab. inż. Michał PAWŁOWSKI Elektronika
52 dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI Telekomuniakcja
53 prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Telekomunikacja
54 dr hab. inż. Stanisław ZIEMIANEK Energetyka, Informatyka, Elektrotechnika
55 doc. dr nw. inż. Artur BAJDA Z-ca Dyrektora ITK
56 doc. dr inż. Stanisław KONATOWSKI Z-ca Dyrektora IRE
57 dr inż. Michał WIŚNIOS Z-ca Dyrektora ISE
58 mgr inż. Zdzisław BOGACZ Kierownik Dziekanatu
59 mgr inż. Andrzej WIŚNIEWSKI Kierownik administracyjny
60