RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący rady: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
Sekretarz rady: dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT DZIAŁAŁA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.
Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych
1 prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI automatyka, elektronika i elektrotechnika
2 prof. dr hab. inż.. Andrzej DOBROWOLSKI automatyka, elektronika i elektrotechnika
3 prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI informatyka techniczna i telekomunikacja
4 dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
5 dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
6 prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC automatyka, elektronika i elektrotechnika
7 prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI automatyka, elektronika i elektrotechnika
8 dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
9 prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS automatyka, elektronika i elektrotechnika
10 dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
11 dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT informatyka techniczna i telekomunikacja
12 dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
13 dr hab. inż. Jacek PAŚ, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
14 dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT informatyka techniczna i telekomunikacja
15 dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
16 dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, prof. WAT informatyka techniczna i telekomunikacja
17 dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
18 prof. dr hab. inż. Bronisław STEC automatyka, elektronika i elektrotechnika
19 prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ automatyka, elektronika i elektrotechnika
20 prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
21 dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
22 prof. dr hab. inż. Marian WNUK automatyka, elektronika i elektrotechnika
23 dr hab. inż.  Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT informatyka techniczna i telekomunikacja
24 dr hab. inż.  Czesław LEŚNIK, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
25 dr hab. inż.  Zenon SZCZEPANIAK, prof. WAT automatyka, elektronika i elektrotechnika
Pozostali członkowie Rady

 

27 dr inż. Adam SŁOWIK Zastępca Dziekana
28 mjr dr inż. Jarosław BUGAJ Prodziekan
29 dr inż. Leszek KACHEL NA - ITK
30 płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI NA - ITK
31 dr inż. Jarosław MICHALAK NA - ITK
32 dr inż. Leszek NOWOSIELSKI NA - LabKEM
33 ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ NA - ITK
34 mgr inż. Leszek KOWALSKI nie NA - ITK
35   Stanisław KIERLAŃCZYK nie NA - ISE
36   Jerzy STEC nie NA - IRE
37 mgr inż. Michał KNIOŁA doktorant
38   Weronika LIS student
39   Maciej Mieszko URBAŃCZYK student
40   Dominika ZAWISZA student
41   Anna ROMANOWSKA student
42   Albert WZIĄTEK student
43   Piotr WIŚNIOWSKI
student
44   Konrad ŁAZICKI student
45   Wiktor KOLARCZYK student
46   Michał STĘPIEŃ student

 

Goście zaproszeni na posiedzenie Rady

 

47 prof. dr hab. inż. Marek S. AMANOWICZ  
48 prof. dr hab. inż. Andrzej K. MICHALSKI  
49 prof. dr hab. inż.  Stanisław OSOWSKI  
50 prof. dr inż. Wojciech OSZYWA  
51 dr hab. inż. Michał PAWŁOWSKI  
52 dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI  
53 prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI  
54 dr hab. inż. Stanisław ZIEMIANEK  
55 doc. dr nw. inż. Artur BAJDA Z-ca Dyrektora ITK
56 doc. dr inż. Stanisław KONATOWSKI Z-ca Dyrektora IRE
57 dr inż. Michał WIŚNIOS Z-ca Dyrektora ISE
58 mgr inż. Zdzisław BOGACZ Kierownik Dziekanatu
59 mgr inż. Andrzej WIŚNIEWSKI Kierownik administracyjny
60