Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT

+48 261 837 353

Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT

+48 261 839 223

Zastępca Dziekana

płk dr inż. Adam Słowik

+48 601 222 572

+48 261 837 023

Prodziekan ds. studenckich

ppłk dr inż. Jarosław Bugaj

+48 261 839 906

Kierownik administracyjny

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

+48 261 839 150

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Zdzisław Bogacz

+48 261 839 341