Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT

+48 261 837 446

Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT

+48 261 839 223

Zastępca Dziekana

płk dr inż. Jarosław Bugaj

+48 261 837 023

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

+48 261 839 906

Kierownik administracyjny

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

+48 261 839 150

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Zdzisław Bogacz

+48 261 839 341