Dorobek naukowy i badawczo-rozwojowy Wydziału jest powodem zainteresowania jego osiągnięciami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Do grona instytucji utrzymujących ścisłą współpracę z Wydziałem Elektroniki należą między innymi:

 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Białostocka,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Akademia Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Akademia Medyczna w Białymstoku,
 • Akademia Medyczna w Lublinie,
 • Akademia Wojskowa w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja),
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Telekomunikacji w Breście (Francja),
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Uzbrojenia (ENSIETA) w Breście (Francja),
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej,
 • Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej,
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
 • Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze,
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie,
 • Laboratoire de Genie Electrique de Paris (Francja)
 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "Radwar",
 • Państwowe Zakłady Lotnicze "Świdnik" SA,
 • Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce,
 • Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu,
 • Wojskowe Zakłady Łączności w Czernicy,
 • Centrum Badań Kosmicznych Warszawa,
 • Instytut Łączności w Warszawie,
 • Polski Oddział Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA),
 • Telekomunikacja Polska,
 • Agencja NATO ds. C3 (NC3A) w Brukseli itd.