Wydział Elektroniki dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i laboratoryjną. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w realizację szerokiego zakresu prac naukowo-badawczych posiada unikalne zestawy sprzętu i oprogramowania, umożliwiające prowadzenie wysoce wyspecjalizowanych pomiarów, badań i projektów. Do najważniejszych zestawów i elementów aparatury badawczej należą:

 • laboratorium anten i kompatybilności elektromagnetycznej, wyposażone w komorę bezodbiciową;
 • laboratorium badawcze sieci ISDN, wyposażone w terminal wideokonferencyjny, centralę DGT 3450 oraz stanowiska komputerowe z kartami wideo do realizacji wideokonferencji;
 • laboratorium badawcze sieci wydzielonej, wyposażone w urządzenia sieci STORCZYK;
 • laboratorium telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
 • mobilne stanowisko badawczo-pomiarowe z układem śledzącym do badań charakterystyk spektralnych w zakresie 1,5¸2,5 mm i 3¸5 mm;
 • mikrofalowy system odbiorczy SIRS-WJ-36500 Watkins-Jonson. System składa się z tunera, jednej ramy EF-100 (Equipment Frame) z możliwościami podłączenia do modulatora, oraz jednostki sterującej C-100 (Receiver Display Control Unit-RDCU). Zadaniem systemu jest zapewnienie akwizycji oraz analizy sygnałów w zakresie od 0,5÷8,0 GHz. System posiada możliwość zdalnego sterowania przy pomocy intrefejsu GPIB;
 • model szerokopasmowego odbiornika mikrofalowego Mizar WB. Odbiornik przeznaczony jest do analizy przestrzeni elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości 0,5÷18 GHz. Analiza prowadzona jest w podpasmach 0,5÷2 GHz oraz 2÷18 GHz. Polega ona na tworzeniu panoramy sygnału RF. Odbiornik mikrofalowy MIZAR posiada funkcję obserwacji wybranego źródła emisji oraz umożliwia tworzenie charakterystyk jego sygnałów w postaci deskryptorów serii impulsów;
 • digityzer RTD 720A firmy Tektronix, umożliwiający rejestrowanie stanów przejściowych sygnałów z dużą dokładnością. Częstotliwość próbkowania wynosi od 5M próbki/s do 2G próbki/s, odpowiada to okresowi próbkowania w zakresie od 500 ps do 200 ns. Możliwości pracy na dwóch (opcjonalnie 4) kanałach równolegle. Pamięć RTD 720A pozwala rejestrować sygnały w postaci próbek o jednakowym czasie trwania z szybkością (okresem) próbkowania wystarczającą do dokładnego odtworzenia sygnału. Standardowo, pozwala zarejestrować okno 65 µs z częstością próbkowania 2G próbek/sek;
 • satelitarny system określania miejsca położenia obiektów – TANS VECTOR firmy Trimble przeznaczony do określania położenia przestrzennego. Odbiornik przy pomocy sygnałów GPS określa kąty pochylenia, przechylenia oraz azymutu z częstością 10 Hz i dokładnością RMS<0.3 stopnia;
 • odbiornik satelitarny do synchronizacji czasu Thunderbold, satelitarnego systemu nawigacji GPS, generujący sygnały 1 PPS oraz 10 MHz z dokładnością ±50 ns względem czasu UTC lub GPS;
 • dwusystemowy odbiornik satelitarnych systemów nawigacyjnych GPS/GLONASS GG 24, odbierający i wykorzystujący do pomiaru położenia sygnały satelitarnych systemów nawigacji GPS oraz GLONASS;
 • kompresyjny analizator sygnałów radiolokacyjnych KASR do częstotliwościowej analizy sygnałów radarowych. Analizuje sygnały z wyjścia p.cz. dowolnego odbiornika mikrofalowego na wybranej częstotliwości (140 MHz, 70 MHz, 30 MHz) i kształtuje w sposób analogowy transformatę Fouriera sygnału wejściowego;
 • miernik parametrów czasowych sygnałów radiolokacyjnych MP10. Dokładność pomiaru parametrów czasowych wynosi 1ns. Urządzenie wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem umożliwia przetwarzanie ciągłe serii impulsów wizyjnych;
 • zestaw pomiarowo-komputerowy do przechwytu i analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów. Umożliwia przechwytywanie, rejestrację, archiwizację i analizę impulsowych sygnałów radarowych, w zakresie parametrów czasowych i częstotliwościowych;
 • symulator sygnału nawigacyjnego systemu satelitarnego GPS typ STR 4760-2. 8 niezależnych kanałów GPS L1, tryb pracy różnicowej RTCM S.C.-104, definiowanie do 8 satelitów GEO SBAS (WAAS lub EGNOS), modelowanie różnorodnych warunków pracy dla 8 odbiorników;
 • analizator wektorowy HP 8720 C, umożliwiający pomiary parametrów układów mikrofalowych (również charakterystyk fazowych) od 50 MHz÷20,5 GHz. Poziom sygnału na wejściu 70 ¸ +20 dBm. Przyrząd posiada kartę HPIB;
 • program komputerowy ADS umożliwiający projektowanie, analizę, symulację i optymalizację układów mikrofalowych w oparciu o parametry układów idealnych oraz w oparciu o parametry układów pomierzonych. Program może współpracować z ploterem grawerującym;
 • zestaw analizatora sieci HP 8510/8530 wraz z oprogramowaniem;
 • oprogramowanie komputerowe do wyznaczania stref pokrycia, zasięgu i analizy kompatybilnościowej systemów łączności;
 • zestawy kalibrowanych anten wzorcowych;
 • zintegrowany system identyfikacji parametrów elektrofizycznych materiałów i elementów półprzewodnikowych.