Obszary działalności naukowo-badawczej

Wydział Elektroniki prowadzi prace naukowe (teoretyczne, doświadczalne i konstrukcyjne) oraz badawczo-wdrożeniowe w obszarze:

Elektroniki, w tym:

 • W technice mikrofalowej:
  • mikrofalowe systemy pomiarowe,
  • elementy i podzespoły mikrofalowe dla telekomunikacji i miernictwa,
  • termografia mikrofalowa.
 • W technice cyfrowej:
  • komputerowe projektowanie urządzeń cyfrowych z programowymi układami PAL i FPGA,
  • metody i urządzenia do pomiaru czasu z rozdzielczością pikosekundową.
 • W technice pomiarowej:
  • metody i urządzenia do diagnostyki technicznej oraz diagnostyki i terapii medycznej,
  • przetwarzanie informacji pomiarowej w technice, medycynie i ochronie środowiska,
  • badanie zjawisk w materiałach i strukturach półprzewodnikowych,
  • metody badania pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości,
  • systemy informacyjno-pomiarowe.
 • W akustoelektronice:
  • badania modelowe właściwości mikrofalowych fal powierzchniowych,
  • projektowanie nowych typów podłoży w mikrofalowych urządzeniach z AFP.

Telekomunikacji, w tym:

 • W łączności:
  • badania w zakresie propagacji fal i kompatybilności elektromagnetycznej,
  • projektowanie anten i badania układów urządzeń radiokomunikacyjnych,
  • systemy radiokomunikacyjne,
  • wielomodowe systemy uwiernionej i utajnionej transmisji cyfrowej w systemach C4I,
  • metody komutacji i dostępu do medium transmisyjnego w sieciach cyfrowych,
  • systemy łączności wewnątrz i między-obiektowej z integracją usług,
  • metody analizy i przetwarzania sygnałów dla rozpoznania i WRE,
  • automatyzacja i integracja procesów rozpoznania i WRE,
  • modelowanie i badania symulacyjne urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
  • zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi,
  • analiza i synteza CIS, w tym badanie interoperacyjności systemów informacyjnych.
 • W radiolokacji:
  • nowe metody i techniki w radiolokacji, radionawigacji i rozpoznaniu radioelektronicznym,
  • przetwarzanie sygnałów radarowych na tle zakłóceń i odbić od powierzchni ziemi,
  • metody odbioru i analizy sygnałów,
  • rozpoznawanie sygnałów radarowych oraz metody przechwytywania i analizy emisji radarowych,
  • metody przetwarzania sygnałów i informacji w radioelektronicznych systemach pokładowych,
  • symulatory sygnałów radarowych.
 • W eksploatacji i diagnostyce technicznej obiektów złożonych:
  • badania w zakresie modelowania przestrzeni radiolokacyjnej w różnych warunkach,
  • modelowanie komputerowe urządzeń i systemów technicznych,
  • niezawodność i diagnostyka techniczna urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.