Od początku swego istnienia Wydział prowadzi szeroką działalność naukową, w której do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:

 • rozwój techniki kwantowej oraz zbudowanie pierwszego w Polsce lasera gazowego i rubinowego (1963-1965); opracowanie i zastosowanie w praktyce klinicznej laserowego koagulatora oka;
 • rozwój techniki komputerowej, głównie analogowej (1959-1963);
 • skonstruowanie pierwszej w Polsce elektronicznej centrali telefonicznej w oparciu o licencyjny system E–10. Elektroniczne centrale EACT 200k i tzw. centrala wiejska ECBW zostały wdrożone do seryjnej produkcji i zainstalowane w garnizonach i cywilnych sieciach łączności. Ich jakość potwierdzają Złote Medale otrzymane na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1980 i 1988 r.;
 • termograf mikrofalowy przeznaczony do pomiaru temperatury tkanek biologicznych w diagnostyce medycznej, głównie w onkologii, nagrodzony Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Wystawie „Idee – Wynalazki – Nowe Produkty” w Norymberdze i Srebrnym Medalem na 23 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Technologii i Produktów IEINPT’95 w Genewie;
 • instrumentarium chirurgiczne do leczenia skolioz kręgosłupa, szczególnie wczesno-dziecięcych, wyróżnione Złotym Medalem ze specjalnym wyróżnieniem Jury na 44 Światowej wystawie Postępu, Wynalazczości i Racjonalizacji Przemysłu w Brukseli w 1995 r. i Brązowym Medalem na Salonie Wynalazczości w Genewie w 1996 r.;
 • śmigłowcowy system rozpoznania radioelektronicznego PROCJON-2 – Nagroda Rektora WAT w 1995 r.;
 • interpolacyjny licznik czasu o zakresie pomiarowym od 0 do 43 sekund i rozdzielczości 200 ps, wykonany na jednym układzie scalonym FPGA wielkiej skali integracji, nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka’97 w Brukseli;
 • odbiornik rozpoznania radioelektronicznego MIZAR nagrodzony na VI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego nagrodą DEFENDER’98;
 • antena mikropaskowa na podłożu dielektrycznym do telefonu komórkowego o zmniejszonym promieniowaniu w kierunku głowy nagrodzona Złotym Medalem na Światowej Wystawie Wynalazczości Eureka’99 w Brukseli;
 • zestaw do wizualizacji warstw pod powłokami farb i lakierów, wyróżniony Srebrnym Medalem na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2000 i Złotym Medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki EUREKA 2000 w Brukseli;
 • uniwersalny demodulator cyfrowy wyróżniony Srebrnym Medalem na Salonie Wynalazczości w Brukseli w 2002 r.;
 • wielospektralny pirometr podczerwieni do precyzyjnych pomiarów temperatury powierzchni wody morskiej wyróżniony Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie w 2002 r.;
 • urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i diagnostyki układów stawowo-mięśniowych (stawy kolanowe, łokciowe);
 • układy elektroniki motoryzacyjnej;
 • mierniki pikosekundowe odstępów czasu;
 • prototypy urządzeń do wykrywania ludzi zasypanych;
 • radarowy miernik bardzo małych odległości;
 • radar geofizyczny do lokalizacji nieciągłości w złożach soli kamiennej;
 • mikrokomputerowy system wspomagania procesu diagnozowania urządzeń elektronicznych;
 • centrala telefoniczna dla potrzeb górnictwa;
 • komputerowy system analizy i projektowania sieci radiokomunikacyjnych, z integracją usług w systemach łączności wewnątrzobiektowej;
 • urządzenia transmisji danych umożliwiające szybkie i wierne przesyłanie informacji w sieciach radiowych i liniach przewodowych;
 • komputerowy system doradczy inżyniera eksploatacji osprzętu śmigłowca W-3.