WYDZIAŁOWA KOMISJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2020 – 2024

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – prof. Stanisław Kulas – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia;
 2. członkowie:
  • dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT – prodziekan ds. kształcenia i rozwoju;
  • dr. inż. Artur BAJDA, prof. WAT – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr hab. inż. Czesław LEŚNIK, prof. WAT – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • ppłk dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr inż. Paweł KWIATKOWSKI – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • mgr inż. Bogdan PERKA – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • mgr inż. Zdzisław BOGACZ – pracownik Wydziału;
  • mgr Beata FABIAŃSKA – pracownik Wydziału
  • plut. pchor. Maciej Mieszko URBAŃCZYK – przedstawiciel studentów;
  • mgr inż. Marta BISTROŃ – przedstawiciel doktorantów;
  • dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ – prodziekan ds. studenckich.
UCZELNIANA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO NA KADENCJĘ 2020 – 2024

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – dr Ewa ŁAKOMA – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia;
 2. zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. Kazimierz WORWA – prorektor ds. kształcenia;
 3. członkowie:
  • dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK, prof. WAT – przewodniczący senackiej komisji ds. kształcenia;
  • dr inż. Zdzisław CHUDY – kierownik Działu Organizacji Kształcenia;
  • dr inż. Romuald HOFFMANN – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Cybernetyki;
  • prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Elektroniki;
  • dr inż. Aleksandra BĄK – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
  • dr Zdzisław WOJCIECHOWSKI - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
  • dr inż. Stanisław KOWALCZYK – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
  • dr  inż. Mirosław WRÓBLEWSKI – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa;
  • dr hab. inż. Krzysztof KUŚMIEREK – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
  • .dr hab. inż. Marek PISZCZEK – pełnomocnik dyrektora ds. jakości kształcenia Instytutu Optoelektroniki;
  • dr inż. Dariusz PODBIELSKI - przedstawiciel Szkoły Doktorskiej
  • dr Agnieszka KRĘŻLEWICZ – przedstawiciel Studium Języków Obcych;
  • ppłk dr  Marek KOCIUBA – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego;
  • mjr mgr Waldemar BURDZIUK – przedstawiciel Studium Szkolenia Wojskowego;
  • mgr Aleksandra ROKICIŃSKA – przedstawiciel „Biura Karier";
  • mgr inż. Monika WIŚNIK-SAWKA – przedstawiciel doktorantów;
  • Aleksandra GÓRSKA – przedstawiciel studentów;
  • mgr Zofia KACHEL – pracownik Działu Organizacji Kształcenia.