KOMISJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO NA KADENCJĘ 2012 – 2016

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – prof. Stanisław Kulas – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia;
 2. członkowie:
  • dr inż. Krzysztof Kwiatos – prodziekan ds. studenckich;
  • dr hab. inż. Witold Czarnecki – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr hab. inż. Cezary Ziółkowski – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr inż. Czesław Rećko – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr inż. Mariusz Wierzbowski – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • dr inż. Rafał Szymanowski – pracownik z jednostki organizacyjnej;
  • mgr inż. Zdzisław Bociarski – pracownik Wydziału;
  • inż. Aleksandra Gołębiewska – przedstawiciel studentów;
  • mgr inż. Jolanta Pacan – przedstawiciel doktorantów.
UCZELNIANA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO NA KADENCJĘ 2012 – 2016

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – dr Ewa ŁAKOMA – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia;
 2. zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI – prorektor ds. kształcenia;
 3. członkowie:
  • dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK – przewodniczący senackiej komisji ds. kształcenia;
  • dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI – kierownik Działu Organizacji Kształcenia;
  • dr inż. Gustaw KONOPACKI – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Cybernetyki;
  • prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Elektroniki;
  • dr inż. Wiesław MŁODOŻENIEC – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
  • dr inż. Stanisław KOWALCZYK – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Mechanicznego;
  • prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa;
  • mgr inż. Jan SKOCZYŃSKI – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
  • ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI – pełnomocnik dyrektora ds. jakości kształcenia Instytutu Optoelektroniki;
  • mgr Elżbieta TWARDOWSKA – przedstawiciel Studium Języków Obcych;
  • dr Andrzej CHODAŁA – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego;
  • mjr mgr Waldemar BURDZIUK – przedstawiciel Studium Szkolenia Wojskowego;
  • mgr inż. Krzysztof SAWICKI – przedstawiciel „Biura Karier";
  • mgr inż. Michał ZIĘTALA – przedstawiciel doktorantów;
  • Sylwester CHOJNOWSKI – przedstawiciel studentów;
  • mgr Zofia KACHEL – pracownik Działu Organizacji Kształcenia.