Akty prawne dotyczące jakości kształcenia

1. W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:

 

Decyzja nr 286/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zw dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

Uchwała Nr 76-WAT-2019 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

Decyzja nr 374/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

 

 

2. W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w W Wydziale Elektroniki  Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki w sprawie powołania pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. funkcjonowania jakości kształcenia

Normy i normatywy procesu dydaktycznego - decyzja dziekana z dnia 21 maja 2021 r.