Akty prawne dotyczące jakości kształcenia
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:

  • Uchwała nr 235/III/2012 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad działania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w zakresie doskonalenia "Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" z późn. zm. 43/IV/2013 z dnia 27 marca 2013.
  • Decyzja nr 110/RKR/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2012 - 2016.
  • Decyzja nr 115/RKR/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z późn. zm. 35/RKR/2013
  • Zarządzenie nr 24/RKR/2013 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.
  • Zarządzenie nr 25/RKR/2013 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.