ADEW - Analiza danych eksperymentalnych wspomagana komputerowo

MPO - Metodyka programowania obiektowego

CPS - Wybrane zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów

 

WaSoSE - Writing and speaking on scientific English - level basic

WaSoSE - Writing and speaking on scientific English - level advanced

ZPRO - Zarządzanie projektami

MPD - Metody podejmowania decyzji

PWNOFN - Proces wnioskowania o finansowanie badań naukowych

 

DSZW 1 - Dydaktyka szkoły wyższej 1

DSZW 2 - Dydaktyka szkoły wyższej 2

PED - Pedagogika

PSY - Psychologia

PDPZ - Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

MMPE - Matematyczne modele pola elektromagnetycznego

Elektromaszynowe przetworniki energii i sygnałów

MNUM - Metody numeryczne

WZTD - Wybrane zagadnienia teorii drgań

WZA - Wybrane zagadnienia z akustoelektroniki

SA - Sensory akustyczne

Techniki kognitywne w sieciach SDR - 1

Techniki kognitywne w sieciach SDR - 2

WPOSM - Wybrane problemy odbioru sygnałów mikrofalowych

SMR - Sensory mikrofalowe w radiolokacji

WZESA - Wybrane zagadnienia eksploatacji systemów antropotechnicznych

MNED - Metody i narzędzia eksploracji danych

PPWF - Współczesne przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych

ZTM - Zaawansowane technologie mikroelektroniki

KTRT - Kodowanie i rozpoznawanie transmisji radiowych

PJEE - Poprawa jakości energii elektrycznej

SRI - Sieci radia inteligentnego

DSP - Digital signal processing

TUI - Technika ukrywania informacji (steganografia)

MSL - Metody syntezy logicznej

SUPS - Scalone układy programowalne i specjalizowane

MASL - Metody analizy i pomiarów sygnałów losowych

IIN - Instrumenty innowacyjności

ASKO - Administrowanie sieciami komputerowymi

 

KSPE - Komputerowa symulacja pola elektromagnetycznego

KAUE - Komputerowa analiza układów elektronicznych małych i wielkich częstotliwości

MES - Metoda elementów skończonych

ONI - Obliczenia naukowe i inżynierskie