POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Termin składania wniosków upływa w:

  • semestrze zimowym 15 października 2018 roku

Przed wypełnieniem po raz pierwszy wniosku w systemie USOS o przyznanie pomocy materialnej proszę wprowadzić swój numer konta, na który będzie wypłacane stypendium.

Więcej informacji o stypendiach.

 

Doktorant wypełnia wniosek w wersji elektronicznej w systemie USOS, a następnie składa u Kierownika Studiów Doktoranckich za pośrednictwem Dziekanatu pok.12a, bud. 45.