Doktorant w roku akademickim 2018/2019 w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:

 1. najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go przedmiotów - ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu;
 2. sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia
  - w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 3. sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 4. po uzyskaniu wpisów wszystkich ocen zgłosić w systemie USOS semestr (program) do rozliczenia.

Semestr zimowy 2018/2019

Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2016/2017, 2017/2018
Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2018/2019
12-14.10.2018 r.
26-28.10.2018 r.
16-18.11.2018 r.
30.11-02.12.2018 r.
14-16.12.2018 r.
11-13.01.2019 r.
18-20.01.2019 r.
05-07.10.2018 r.
12-14.10.2018 r.
19-20.10.2018 r.
16-18.11.2018 r.
07-09.12.2018 r.
11-13.01.2019 r.
18-20.01.2019 r.
 
Terminy zaliczenia semestru zimowego:
 • termin zasadniczy do 03.02.2019 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 10.02.2019 r.
 • termin poprawkowy do 24.02.2019 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 03.03.2019 r.

Semestr letni 2018/2019

Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2016/2017, 2017/2018
Terminy zjazdów
studia stacjonarne i niestacjonarne
nabór 2018/2019
08-10.03.2019 r.
15-17.03.2019 r.
29-31.03.2019 r.
12-14.04.2019 r.
17-19.05.2019 r.
31.05-02.06.2019 r.
14-16.06.2019 r.
01-03.03.2019 r.
08-10.03.2019 r.
29-31.03.2019 r.
12-14.04.2019 r.
17-19.05.2019 r.
31.05-02.06.2019 r.
14-16.06.2019 r.

 

19.04.2019 - 23.04.2019 - Przerwa świąteczna
02.05.2019 - Dzień rektorski
10.05.2019 - Juwenalia/Dzień sportu

Terminy zaliczenia semestru letniego:
 • termin zasadniczy do 24.06.2019 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 01.07.2019 r.
 • termin poprawkowy do 15.07.2018 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 22.07.2019 r.