Doktorant w roku akademickim 2018/2019 w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:

 1. najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go przedmiotów - ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu;
 2. sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia
  - w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 3. sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 4. po uzyskaniu wpisów wszystkich ocen zgłosić w systemie USOS semestr (program) do rozliczenia.

Semestr zimowy 2019/2020

Terminy zjazdów

11-13.10.2019 r.

25-27.10.2019 r.

08-10.11.2019 r.

22-24.11.2019 r.

13-15.12.2019 r.

10-12.01.2020 r.

24-26.01.2020 r.

 

8.10.2019 r. - Inauguracja Roku Akademickiego

do 15.10.2019 r. - Składanie przez doktorantów wniosków o stypendia doktoranckie (Doktoranci studiów stacjonarnych)

29.11.2019 r. - Święto Akademii

24.12.2019 r. - 6.01.2020 r. - Przerwa świąteczna

 

Terminy zaliczenia semestru zimowego:
 • termin zasadniczy do 09.02.2020 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 16.02.2020 r.
 • termin poprawkowy do 29.02.2020 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 07.03.2020 r.

Semestr letni 2019/2020

Terminy zjazdów
 

 

10 -14.04.2020 r. - Przerwa świąteczna

2.05.2020 r. - Dzień rektorski

8.05.2020 r. - Juwenalia (Dzień sportu)

12.06.2020 r. - Dzień rektorski

 

Terminy zaliczenia semestru letniego:
 • termin zasadniczy do .06.2020 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: .07.2020 r.
 • termin poprawkowy do .07.2020 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS .07.2020 r.