Doktorant w roku akademickim 2020/2021 w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:

 1. najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go przedmiotów - ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu;
 2. sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia
  - w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 3. sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 4. po uzyskaniu wpisów wszystkich ocen zgłosić w systemie USOS semestr (program) do rozliczenia.

Semestr zimowy 2020/2021

Terminy zjazdów
10-11.10.2020 r.

24-25.10.2020 r.

07-08.11.2020 r.

21-22.11.2020 r.

05-06.12.2020 r.

19-20.12.2020 r.

16-17.01.2021 r.

01.10.2020 r. - Inauguracja Roku Akademickiego

do 15.10.2020 r. - Składanie przez doktorantów wniosków o stypendia doktoranckie (Doktoranci studiów stacjonarnych)

27.11.2020 r. - Święto Akademii

24.12.2020 r. - 6.01.2021 r. - Przerwa świąteczna

Terminy zaliczenia semestru zimowego:
 • termin zasadniczy do 30.01.2021 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS: 06.02.2021 r.
 • termin poprawkowy do 20.02.2021 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 27.02.2021 r.

Semestr letni 2020/2021

Terminy zjazdów
12-14.03.2021 r.

26-28.03.2021 r.

09-11.04.2021 r.

23-25.04.2021 r.

14-16.05.2021 r.

28-30.05.2021 r.

11-13.06.2021 r.

02 – 06.04.2021 r. - Przerwa świąteczna

04.05.2021 r. - Dzień rektorski

Terminy zaliczenia semestru letniego:
 • termin zasadniczy do 26.06.2021 r.
 • termin zamknięcia I terminu protokołów w USOS 04.07.2021 r.
 • termin poprawkowy do 17.07.2021 r.
 • termin zamknięcia II terminu protokołów w USOS 25.07.2021 r.