Zespół opiekunów grup studenckich w semestrze zimowym r. a. 2020/2021
Nauczyciele akademiccy Sprawowanie opieki
nad grupami studenckimi
Dane kontaktowe
por. mgr inż.
Dymitr PIETROW
WEL20EX1 - 6S0  (MON) tel. 261 837 475
dymitr.pietrow@wat.edu.pl
ppor. mar. mgr inż.
Piotr PAWŁOWSKI
WEL20EY1 - 5S0   (MON) tel. 261 837 469
piotr.pawlowski@wat.edu.pl
kpt. mgr inż.
Paweł SŁOWAK
WEL19EX1 - 6S0   (MON)
WEL19EY1 - 6S0   (MON)
tel. 261 837 900
pawel.slowak@wat.edu.pl
mgr inż.
Kamila BIAŁEK
WEL20EQ1 – 5S1
WEL19EQ1 – 5S1
tel. 261 839 772
kamila.jadczak@wat.edu.pl
dr inż.
Paweł DĄBAL
WEL18EC1S1 tel. 261 839 666
pawel.dabal@wat.edu.pl
mgr inż.
Karol PIWOWARSKI
WEL20DX1 - 3S1,
WEL19DX1S1, WEL19DX2S1
tel. 261 839 207
karol.piwowarski@wat.edu.pl
mgr inż.
Piotr FIGOŃ
D7E1S1, WEL18DE1S1,
WEL19DX1N1, WEL18DE1N1
tel. 261 839 672
piotr.figon@wat.edu.pl
mgr inż.
Karol CIEŚLIK
D7U1S1, D7U1N1 tel. 261 837 416
karol.cieslik@wat.edu.pl
mgr inż.
Piotr PAZIEWSKI
WEL19DE1S4, WEL19DE2S4 tel. 261 839 222
piotr.paziewski@wat.edu.pl
ppłk dr inż.
Mariusz BEDNARCZYK
E7E1S1, WEL18EE1S1,
WEL19EE1S4  (MON)
tel. 261 837 098
mariusz.bednarczyk@wat.edu.pl
mjr dr inż.
Krzysztof MAŚLANKA
E7L1S1, E7L2S1, E7L3S1, WEL18EL1S1, WEL18EL2S1, WEL18EL3S1,
WEL19EL1S4, WEL19EL2S4   (MON)
tel. 261 839 707
krzysztof.maslanka@wat.edu.pl
kpt. mgr inż.
Paweł KACZMAREK
E7V1S1, WEL18EV1S1, WEL19EV1S4  (MON) tel. 261 837 511
pawel.kaczmarek@wat.edu.pl
ppłk dr inż.
Grzegorz CZOPIK
E7A1S1, WEL18EA1S1, WEL19EA1S4  (MON) tel. 261 839 581
grzegorz.czopik@wat.edu.pl
mjr mgr inż.
Tomasz KRASZEWSKI
E7P1S1, WEL18EP1S1  (MON) tel. 261 837 071
tomasz.kraszewski@wat.edu.pl
mgr inż.
Katarzyna SIKORSKA-ŁUKASIEWICZ
E7Z1S1,  WEL19EZ1S4 tel. 261 837 562
ksikorska@wat.edu.pl
mgr inż.
Krzysztof KOCOŃ
E7N1S1   (MON)
WEL18EN1S1   (MON)
WEL19EN1S4   (MON)
tel. 261 839 772
krzysztof.kocon@wat.edu.pl
mgr inż.
Jarosław ŁUKASIAK
E7B1S1, WEL18EB1S1, WEL19EB1S4, E7B1N1, WEL18EB1N1, tel. 261 837 123
jaroslaw.lukasiak@wat.edu.pl
dr inż.
Leszek KACHEL
WEL19EG1N4 tel. 261 683 92 82
leszek.kachel@wat.edu.pl
dr inż.
Bogdan ULJASZ
E7T1S1, E7T2S1, WEL18ET1S1, WEL19ET1S4 tel. 261 837 696
bogdan.uljasz@wat.edu.pl
dr inż.
Marek SZULIM
WEL19EX1-2N1, WEL20EX1-2N1, WEL20DX1N1 tel. 261 837 209
marek.szulim@wat.edu.pl