Zespół opiekunów grup studenckich w semestrze zimowym r. a. 2017/2018
Nauczyciele akademiccy Sprawowanie opieki
nad grupami studenckimi
Dane kontaktowe
mjr mgr inż.
Jakub KAŹMIERCZAK
E7X1S1, E7X2S1, E7X3S1, E7X4S1, E7X5S1, E7X6S1
E7Y1S1, E7Y2S1, E7Y3S1, E7Y4S1, E7Y5S1, E7Y6S1
tel. 261 83 92 33
jakub.kazmierczak@wat.edu.pl
E6X1S1, E6X2S1, E6X3S1, E6X4S1, E6X5S1, E6X6S1
dr inż.
Leszek IWANEJKO
E6Y1S1, E6Y2S1, E6Y3S1, E6Y4S1 tel. 261 83 79 37
leszek.iwanejko@wat.edu.pl
mgr inż.
Robert BERCZYŃSKI
E6Q1S1, E6Q2S1, E6Q3S1, E6Q4S1 tel. 261 83 90 77
robert.berczynski@wat.edu.pl
mgr inż.
Rafał BIAŁEK
E7Q1S1, E7Q2S1, E7Q3S1, E7Q4S1
E7Q6S1, E7Q7S1
tel. 261 83 97 68
rafal.bialek@wat.edu.pl
mgr inż.
Piotr FIGOŃ

D6X1S1, D6X2S1, D6X3S1
D7X1S1, D7X2S1, D7X3S1

tel. 261 83 96 72
piotr.figon@wat.edu.pl
mgr inż.
Piotr PREIBISCH
D4E1S1, D4E2S1 tel. 261 83 71 06
piotr.preibisch@wat.edu.pl
mgr inż.
Piotr PAZIEWSKI
D5E1S1, D6E1S4, D6E2S4 tel. 261 83 92 22
piotr.paziewski@wat.edu.pl
dr hab. inż.
Andrzej TYPIAK
D4U1S1, D5U1S1 tel. 261 83 93 88
andrzej.typiak@wat.edu.pl
mjr dr inż.
Mariusz BEDNARCZYK
E4E1S1, E5E1S1, E6E1S4 tel. 261 683 71 39
mariusz.bednarczyk@wat.edu.pl
mjr dr inż.
Jerzy DOŁOWSKI
E5L1S1, E5L2S1, E4L2S1, E4L1S1, E6L1S4, E6L2S4 tel. 261 683 75 67
jerzy.dolowski@wat.edu.pl
kpt. mgr inż.
Paweł KACZMAREK
E5V1S1, E4V1S1, E6V1S4 tel. 261 83 95 26
pawel.kaczmarek@wat.edu.pl
ppłk dr inż.
Grzegorz CZOPIK
E5A1S1, E4A1S1, E6A1S4 tel. 261 83 95 81
grzegorz.czopik@wat.edu.pl
kpt. mgr inż.
Tomasz KRASZEWSKI
E5P1S1, E4P1S1, E6P1S4 tel. 261 83 70 71
tomasz.kraszewski@wat.edu.pl
mgr inż.
Katarzyna SIKORSKA-ŁUKASIEWICZ
E5R1S1 tel. 261 83 75 62
katarzyna.sikorska@wat.edu.pl
mgr inż.
Jarosław ŁUKASIAK
E4B1S1, E4B2S1, E5B1S1, E5B2S1 tel. 261 83 71 23
jaroslaw.lukasiak@wat.edu.pl
dr inż.
Leszek KACHEL
E4G1S1, E5G1S1, E6G1S4, E5G1N1 tel. 261 683 92 82
leszek.kachel@wat.edu.pl
dr inż.
Bogdan ULJASZ

E4T1S1, E5T1S1, E6T1S4,
E4T1N1, E6T1N4, E6T1N2

tel. 261 683 76 96
bogdan.uljasz@wat.edu.pl
mgr inż.
Paweł DĄBAL
E4C1S1, E5C1S1, E6C1S4 tel.  (brak)
pawel.dabal@wat.edu.pl
dr inż.
Marek SZULIM
D7X1N1, D6X1N1, D5E1N1, D4E1N1, E7X1N1, E7X2N1, E6X1N1, E6X2N1 tel. 261 83 72 09
marek.szulim@wat.edu.pl