Elektronika i Telekomunikacja

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2020

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2019

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 03.2022

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 10.2017

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 03.2021

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia początek 10.2017

Plany II-ego stopnia początek 03.2018

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia początek 10.2017

Plany II-ego stopnia początek 03.2018

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 10.2016

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 03.2020

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia *

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (z STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (bez STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 10.2016 *

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (z STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (bez STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 10.2016 *

* - specjalności: systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe, systemy informacyjno-pomiarowe, inżynieria systemów bezpieczeństwa, systemy teledetekcyjne, urządzenia i systemy elektroniczne

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia - początek 2015

Eksploatacja systemów łączności

Radiolokacja

Radionawigacja

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Rozpoznanie i zakłócenie elektroniczne

Plany II-ego stopnia

Plany II-ego stopnia - początek luty 2016 - kontynuacja naboru 2012

Plany II-ego stopnia - początek luty 2019 - kontynuacja naboru 2015

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia - początek 2015

Systemy telekomunikacyjne

Systemy teleinformatyczne

Systemy cyfrowe

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Systemy informacyjno-pomiarowe

Systemy radioelektroniczne

Systemy teledetekcyjne

Plany II-ego stopnia

Plany II-ego stopnia LATO

Plany II-ego stopnia ZIMA

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia LATO

Plany II-ego stopnia ZIMA

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia - początek 2014

Eksploatacja systemów łączności

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Radiolokacja

Radionawigacja

Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

Plany II-ego stopnia

Plany II-ego stopnia - początek luty 2015 - kontynuacja naboru 2011

Plany II-ego stopnia - początek luty 2018 - kontynuacja naboru 2014

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia ZIMA

Plany II-ego stopnia LATO

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia ZIMA

Plany II-ego stopnia LATO

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego i II-ego stopnia - początek 2013

Eksploatacja systemów łączności

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Radiolokacja

Radionawigacja

Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

Plany II-ego stopnia

Plany II-ego stopnia - początek luty 2014 - kontynuacja naboru 2010

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia ZIMA

Plany II-ego stopnia LATO

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia - KOREKTA

Plany II-ego stopnia

Studia stacjonarne - cywilne

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany II-ego stopnia

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia - KOREKTA

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia (1z2)

Plany I-ego stopnia (2z2)

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia (1z2)

Plany I-ego stopnia (2z2)

Plany II-ego stopnia

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia - KOREKTA

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Energetyka

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2021

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2020

Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2019

Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2017

Plany II-ego stopnia – początek 03.2018

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2017

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2018

Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Plany II-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka

Plany II-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka (Korekta)

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Plany II-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka (Lato)

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka (Korekta)

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka (Korekta)

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia (Korekta)

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka (Korekta)

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia

Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia - specjalność: elektroenergetyka

Plany I-ego stopnia - specjalność: maszyny i urządzenia