Dyżury kadry kierowniczej

Dyżury kadry kierowniczej w sprawie składania skarg i zażaleń przez pracowników i studentów odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem e-mail lub platformy MS Teams. Dokładny termin spotkania na platformie MS Teams należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur.

Aktualny plan dyżurów:

Dziekan Wydziału Elektroniki:

    • prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET - 17.05.2021 r., 20.09.2021 r., 15.11.2021 r. w godzinach 14:00 - 15:00.

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki:

    • dr hab. inż. Jacek Jakubowski - każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach: 15.05 - 16:35

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektroniki:

    • dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz - każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach: 15.05:16:35